^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 83 guests and no members online

ብልቢ ከይወሰንካ ቃልሲ

ንዝኾነ ውልቃዊ ጉዳይ ይኹን ሓባራዊ ሃገራዊ ዛዕባ፡ ብኣፍልጦ ብልባዊ ውሳነን ወነን እንተደኣ ዘይኣቲኻዮ፡ ዘዕግብ ፍረ ክትረኽበሉ ከምዘይትኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። ብሓቂ ኣወንታዊ ውጽኢት ክትሓፍሰሉ ትብህጎ ወይ ትደልዮ ዓይነት ስራሕ ‘ምበኣር ፈሊጥካ፡ ወሲንካ፡ ብወነ ክትኣትዎ ኣለካ። ብፍላይ ከም ህዝባዊ ሓበራዊ ሃገራዊ ጉዳይ ዝበለ ዓቢ ወይ ረዚን ዛዕባ፡ ብቐጥታ ምስ ህይወት ደቂ-ሰባት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ሓሲብካ ወሲንካ ምጽንባሩ ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ ገዛእ ሃገርካ ከም ሰብ ከም ዜጋ፡ ብከማኻ ሰባትን ዜጋታትን መሰረታዊ ሓርነታዊ መሰልካ ምስ ዝግፈፍ፡ ክትረኽቦ ዝነበረካ ረብሓታት ምስ እትንፈግ፡ ካልኦት ወገናትካ ብተመሳሳሊ ብዓማጺ ክጋፍዑ ክራሰዩ ምስ እትዕዘብ ካብ’ዚ ንምግልጋል ትገብሮ ገምጋምን ትበጽሖ መደምደምታን ላንግ ላንጋ ክኸውን ኣይግባእን። ኣብ ምሉእ ንቕሓትን ውሳነን ዝተመርኮሰ፡ ብሓቂ ንዓወትን ለውጥን ዘማዕዱ ክኸውን ኣለዎ።

ኣነ ደላዪ ለውጢ’የ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ” እናበልካ፡ ባህሪኻን ውዕሎኻን ካብ’ቲ ጭርሖ ኣዝዩ ዝረሓቕ ምስ ዝኸውን ካብ’ቲ ናይ ቀዳማይ ጸላኢ ዘይፍለ ብህዝቢ ምልጋጽ’ዩ ዝኸውን። ኣብ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንከም’ዚ ዝበለ ኣሉታዊ ኣዕናዊ ባህርን ተግባርን ዝውክሉ ወገናት ምርኣይ ካብ’ቲ ዘሕፍር ሽነኹ’ዩ። ብፍላይ ገለ ገሊኦም ብዛባ ህዝባዊ ወጽዓ ብዙሕ ይዛረቡ፡ ከም’ዚ እንተኾነ እንተተባህለ እንተተገብረ ወይ ክበሃል ነይርዎ ክግበር ነይርዎ እናባሉ ኣብ መድረኽ ወጺኦም ክምድሩ ክትንትኑ ሰሚዕካ ተድንቖም’ሞ፡ ጸኒሕካ ዕለታዊ ውዕለኦም ምስ እትከታተል ቃል ግብርን ሕቖን ከብድን ኮይኑ ይጸንሓካ። እዚ እንታይ የመልክት? ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ብሓቂ ብንቕሓት ወሲኖም ዘየኣተውዎ ምዃኖም። በቲ ወጽዓ ህዝብን ህዝባዊ ቃልስን ጸቢብ ውልቃዊ ገንዘባውን ነገራውን ሃብትን ዝናን ጻምኦም ከርውዩ ደኣምበር፡ ሃገረ ሰላም እንተሰኣነት፡ ዜጋታት እንተተኣሰሩ እንተትተቐትሉ፡ ህዝብታት ደኸዩ ተበታተኑ ጉዳዮም ኣይኮነን። ቃልሲ፡ ለውጢ፡ መላኺ፡ ጸላኢ ክብሉ እንከለው ብልቦም ዘይምዃኖም፡ በዚ ኣቢሎም ክረኽብዎ ዝደልዩ ውልቃዊ ረብሓታት እናማዕደው ምዃኖም’ዩ ዘርእየና።

ነዚ ድማ’ዩ እቲ ኣንጻር ፍጹም መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ዛጊት ዘይጎልበተን ኣብ መንጎ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ቀዳማይ ጸላእን ዘሎ ሓይሊ ሚዛን ክሳብ ሕጂ ዘይተመዓራረየን። ህግደፍ ክውገድ ኣለዎ፡ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ናይ ስርዓት ለውጢ ክመጽእ ኣለዎ፡ ህግደፍ ኣይውክለናን’ዩ ዝብል ድምጺ ኣዝዩ ብዙሕ’ዩ። ብልቢ ዘይተወሰነሉ ብንቕሓት ድማ ዘተጨበጥ ብምዃኑ ግን፡ ኣብ ግብራዊ ንጥፈታቱ ድኹም’ዩ። ብኣንጻር ናይ’ቲ ዝበሃል ኮይኑ ትረኽቦ። ስለዚ ህዝቢ ክቡር ምዃኑ፡ ንህዝቢ ዘይትገብሮ ክገብሮ’የ ምባል መብጸዓ ምእታው፡ መጀመርያ ሕልናዊ ዕረፍቲ ኣይህብን። ካልኣይ ብታሪኽ’ውን ዘውቅስ ምዃኑ ምግንዛብን ምስ ሕልናኻ ምትሕስሳብን ጽቡቕ’ዩ።

ነቲ ሜዳ ህዝባዊ ቃልሲ፡ ብልቢ ኣንጻር መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ደው ዝበሉ ዝወሰኑ፡ በቲ ካልእ ድማ መልሓሶም ስሒሎም ላንግ ላንጋ መርገጽ ሒዞም ብዙሕ ዝምድሩ ዝዋስእሉ ምስ ዝኸውን ኣብ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ዓዘቕቲ ክኣቱ፡ ኣብ ሰንፈላል ክወድቕ ባህሪያዊ’ዩ። ብተግባር ዓቢ ብደሆ ኮይኑና ዘሎ ድማ ንሱን ዝኸምኡ’ዩ፡፡ ቃልሲ እንተደኣ ኮይኑ ቃልሲ ክኸውን ኣለዎ። ከም ሕሙም ኣብ እንግድዓ ካልኦት ተጸይርካ ክትከይድ ወይ ብሓለፋ ክጥቀም ዝዓለመ ድሑርን ኣረኣእያ ክንቀሓሉን ክውገድ ኣለዎን። ቃልሲ ዕድመ ንእስነትካ ወፊኻ፡ ህይወትካ ገቢርካ፡ ማሕበራዊ ባህሪያዊ ድሌታትካ ቀቲልካ ትኣትዎ ደኣምበር፡ “ ክውዕየካን ብማንካ ክዝሕለካን ከ ብኢድካ ዓይነት ማንታ ርእይቶ ሒዝካ መን ከማይ ኢልካ ትቆጻጸየሉ መዘናግዒ ሜዳ ክኸውን የብሉን። ህዝባዊ ቃልሲ ክዕወት በቲ ስርዓት ዝተበደለ፡ ብፖለቲካ ዝነቕሐ፡ ውፉይ በዓል ቤት ክረክብ ኣለዎ። ከምኡ ክርከብ ከኣ ብልቢ ከይወሰንካ ቃልሲ ኣብ ትዕዝብቲ ዘውድቕ ነቲ ህዝባዊ ቃልሲ ከይሓንን ዝዕንቅፍ ብምዃኑ፡ ብኣፍልጦ፡ ብንቕሓት፡ ብውሳነ ክኣቶ ኣለዎ። ማእከል ሰፋሪ ምዃን ግን ብፖለቲካዊ መዳዩ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብባህላውን ማሕበራውን ጉዳይ’ውን ድግፉ ኣይኮነን ፍንፉን’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 28-07-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox