^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 49 guests and no members online

ኣብ ጉዳይ ሃገር ተዓዛቢ ምዃን ነብሰ ምትላል’ዩ።

ሃገር ናይ ሓደ ሰብ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ብሕቲ ንብረት ኣይኮነትን። ሃገር ኣብ ትሕቲኣ ናይ ዝነበሩን ከም ልኡላዊት ሃገር ናይ ዘጽውዕዋ፡ ካብ ኩለ-መዳያዊ መጥቃዕቲ ተኻላኺሎም ናይ ዝዕቅብዋን ዘልምዕዋን ዜጋታትን ማሕበራዊ ክፍልታት ሓባራዊ ሃብቲ’ያ። ናታቶም መግለጺት መንነትን ክብረትን ድማ’ያ። ከም’ቲ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ንገዛ ክራይ ገንዘቡ ጥራሕ ዘይኮነ ስምዒቱ እናኸፈለ ብስቓይ ዝነብር፡ ኣብ ጉዳዩን ጉዳይ ሃገሩን ብቐጥታን ብተዘዋዋን ዘይሳተፍ ዜጋ ወይ ሕብረተ-ሰብ ድማ፡ ኣብ ርሑቕ ስደት ከይዱ ተማሂሩ ተመራሚሩ ሊቅ ይኹን፡ ነጊዱ ይኹን ኣውፊሩ ብገንዘብ ይሃብትም ምልኣት ዘለዎ ናይ ሕልና ቅሳነት ክህልዎ ኣይክእልን’ዩ። እናበልዐ እናሰተይ እናተዘናገዐ እንከሎ፡ ኩሉ ግዜ ብውሽጡ ዘሳቕዮ ናይ ሃገራዊ መንነትን ዋንነትን ሕቶ ኣለዎ። በዚ ከኣ ርእሰ ምትእምማን ዘይኮነ ናይ ነብሰ ትሕተት መንፈስ ኣለዎ።

ጥዑይ ኣእምሮ ሃልዩካ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ምርካብን ዘይምርካብን ተራ ነገር ዘይኮነስ፡ ምስ ዕለታዊ መግቢ ምርካብን ዘይምርካብን ዝነጻጸረ ቦታ ዘለዎ’ዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለምና ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ዜግነት ብወረቐት ይርከብ’ዩ። ብወረቐት ትረኽቦ መንነት ግን ምስ ብትውልዲ ትረኽቦ ሃገራዊ መንነት ዝነጻጸር ኣይኮነን። ናይ ወረቐት መንነት ሕቶ እንጀራ ክምልስ ይኽእል ይኸውን። ኣብ ትነብረሉ ሃገር ከም ሰብ ምሉእ ርእሰ ምትእምማን ወኒንካ ከም’ቶም ሰብ ቤት ወይ ናይ ብሓቂ ዜጋታት ክትወዳደር ዘኽእለካ ግን ኣይኮነን።

ምኽንያቱ እንተ ብውዲ ወይ ብግዲ ነቲ ናትካ ዋንነትካ ገዲፍካ ናብ ዘይናትካ ከይድካ ኣብ ሰናይ ምሕረት ሰቤት ወይ ዋናታት ወዲቕካ ዝተመጠወልካ ተቐቢልካ ክትሓድር ዝተቐበልካ ኢኻ። ብሓጺሩ ካብ ምሉእ ናይ ሃገራዊ መንነትን ፍቕርን ናብ ብሓውሲ ትካቦ ዝምጠወልካ መሰል ትወድቕ ስለ ዘለኻ፡ ኩሉ ግዜ ካብ እንታይ ይብሉኒ ይኾኑ ዝብል ስኽፍታ ነጻ ክትከውን ኣይትኽእልን። ንኣብነት ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ማዕረቶም ናይ ትውልዲ ዜግነት ዘለዎም ተሰሪዑ ብነጻነት ዝወዳደርን ቅቡል ዝኸውን ስደተኛ የለን። ዓዱ ዝገደፈ ወይ ዓዲ ዘይብሉ፡ እቶም ዋናታት ዝፈቐድሉ ዝተደረተ መሰል ተቐቢሉን ኣኽቢሩን ናይ ምኻድን ምንባርን ዕድል ጥራሕ’ዩ ዘለዎ።

ነዚ ሓቂ’ዚ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናትካ ዘይምንዓቕ፡ ኣብ ዝኸድካ ኪድ ብናትካ ምግዳስ ምሕባን፣ ኣብ ህዝብኻን ሃገርካን ጸገም እንከጋጥም ካብ ናይ ተዓዛባይነትን እንታይ ገደሰንን ልሙስን ተበላጽን ኣረኣእያ ርሒቕካ ብዓቕምኻ ኣለኹ ምባል የድሊ። ብስደት ትነብረሉ ሃገር፡ ሰብ ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ታሪኽ፣ ሃይማኖት ኣለውዎ። ኣብ’ዚ ንስኻ ናትካ ሓዊስካ ብምሉእ ማዕርነት ዘይኮነ ኣብ’ቲ ናቶም ባህሊ፣ ቋንቋ፣ ታሪኽ ክትነብር ግዱድ ኢኻ። ኣብ ሕገ-መንግስትኹም ወይ ሃገራዊ ቅዋምኩም ናተይ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ታሪኻዊ፣ ባህላዊ፣ ቋንቋዊ ኮታ ንመንነተይ ዝገልጽ ዓንቀጽ ኣስፍሩለይ ኢልካ ክትማጎት ዘኽእለካ ድፍረት ኮነ ሕጋዊ ተቐባልነት የብልካን። ስለምንታይ’ሲ ናትካ ገዲፍካ ናብ ዘይናትካ ዝተጸጋዕካ ስደተኛ ኢኻ። ናትካ ገዲፍካ ናብ ዘይናትካ ዝተጸንበርካ ናይ መሰል ምልኣት ዘይብልካ ሰብኣዊ ፍጡር ኢኻ።

እቶም ናይ ወረቐት ዜይግነት ዝለገሱ ቁጠባዊ ቅልውላው እንጋጥሞም፡ ወይ ጸጥታዊ ሓደጋ እንከጸላልዎም ቀዳምነት ንድሕነት ናይ መን ከም ዝግደሱ፡ ኣብ ልዕሊ መን ተጽዕኖ ከም ዝገብሩ ዝተፈላለዩ መንግስታት ኣብ ባይታ እንታይ ከም ዝገብሩ ምክትታል ሓጋዚ’ዩ። ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ምረጹኒ ዝጉስጉሰሉ ዝነበረ፡ ምስተመርጸ ዝወሰዶ ስጉምትን ድማ “ ንለባም ኣምተሉ ኣበይ ከይስሕቶ፡ ንዓሻ ኸ ደርጓሓሉ ኣበይ ከይፈልጦ” ከም ዝበሃል ኣነ መን’የ ዝብል ሕቶ ከተልዕ ናብ ናትካ ተገዳስነት ክትገብርን ዝድኽ ብሩህ መልእኽቲ’ዩ። ስለዚ ኣብ ዝኸድካ ካይድካ ኮሪዕካ ክትነብር እንተደኣ ኮይንካ፡ ኣመት ህዝብኻ፡ ሃገርካ፡ ባህልኻ፡ ቋንቋ፡ ታሪኽካ ምግባር ብዝኾነ ምኽንያት ክትሃድመሉ ዘይትኽእል ምስ ህይወት ዝተኣሳሰረ መንነታዊ ዋኒን ምዃኑ ምርዳእ ጽቡቕ’ዩ።

ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ፡ ገለ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣይነፍዑን ቀሊጢፎም ዓወት ኣይተጎናጸፉን ካብ ዝብል፡ ገለ ድማ ዝተነግሮም ሓቂ ምውሓጥ ኣብይዎም፡ ንእንኮ ሰባዊ ስርዓት ክረርው፡ በትሪ መለኽቲ ገይሮም ንደሞክራስያውያን ክሃርሙ፡ ገንዘብን ጥሪትን ንጹሃት ክዘምቱን ከዝምቱን ጸኒሖም፡ ሓዊ ከም ዘንድድ ብኢዱ ፈቲኑ ከም ዝርዳእ ህጻን ድሕሪ ርብዒ ዘመን ካብ ተግባር ተማሂሮም ልቦና ክገዝኡ ዝጀመሩን ካብ መሳርዒ ጸላኢ ተፋቲሕና ዝብሉ ወገናት፡ ህዝቢ ይብተን ኣሎ። ሃገር ትጠፍእ ኣላ። እቶም ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ከኣ ደኺሞም። ነቲ መንግስቲ ሃሪሞም ለውጢ ከምጽኡ ኣይከኣሉን። ገለ እንተገበሩ ኢልና ተጸቢናዮም። ትጽቢትና ግን ሓፋ ኮይኑ በኒኑ። ዘረባ ጥራሕ ኮይኖም። ስለዚ ንሕና ኣብ ደሞክራሲ ዘለዎ ሃገር ሰፊርና ኣለና። ንሰርሕን ሃብቲ ነዋህልልን ኣለና። ኣብ ኤርትራ ንዘለው ስድራ ቤትና ንሕግዝ ኣለና። ጉዳይ ህዝቢ ጉዳይ ሃገር እንተቐዶ ቀዶ እንተዘይቀዶ ሕንጣጦ ዓይነት ምርጫ ወሲዶም ኣብ ናይ ተዓዛብንርት ቦታ ኮይኖም ኢዶም ከይሓወሱ ንኻልኦት ክግምግሙ፡ ከነኣእሱ፡ ከም’ዚ እንተዝኸውን ከም’ዚ እንተዝገብሩ እናበሉ ክወራዘዩ እንክትሰም ትግረም።

እንታይ’ዮም ዝብሉ ዘለው? ነገራት ከመይ’ዮም ዝርድእዎ? እዛ ሃገር ናይ ውልቀ ሰባትን ውድባት ጥራሕ ድያ? ናይ ሓባር ምዃና ከመይ ክርድኡ ኣይከኣሉን? መንቀሊኡ ዘቤታዊ ይኹን ግዳማዊ ብደረጃ ሃገር ዝኽሰት ህዝባዊ ጸገም፡ ገንዘብካ፣ ጉልበትካ፣ ፍልጠትካ፣ ህይውትካ ኣስሚርካ ትምክቶን ትስዕሮን’ምበር ስለምንታይ በዓል እከለ ይግበርዎ ይበሃል? እቶም በዓል እከለ ካብ’ቲ ካልእ እንታይ ሓለፋ ኣለዎም? እንታይ ፍሉይ ግዴታኸ ኣለዎም? ኣብ ክንዲ ኣጀኹም ኢልካ ምትብባዕ ጸግዕኻ ሒዝካ ምርጋም ወይ ምግምጋም ምስ ምስ ምንታይ ይቑጸር? እዚ ካብ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብሱል ልቦናን ዝነቅል ኣተሓሳስባ ኣይኮነን። ናቱ ኣጥፊኡ ኣብ ዘይናቱ ክነብር ዝረዓመ ቅሉዕ ነብሰ ምትላል’ዩ። ስለዚ ወነንቲ እዚ በለጻዊ ኣረኣእያ ንካልእ ዘይኮነ ገዛእ ርእሶም የታልሉ ከም ዘለው ተረዲኦም ዳግመ ርእይቶ ክገብሩን ሃገራዊ ግቡኦም ከበርክቱን እዋኑ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-10-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox