^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 34 guests and no members online

ብኣምልኾን ፍርሕን ዝተቐርቀሩ ሰባት

ናቱ ፍሉይ መለለዪ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሉ ሰብ ብውሽጡ ቅሳነት የብሉን። ብደገ’ውን ኣይሕፈርን ኣይኽበርን። ካብ’ዚ ዝብገስ ብውሽጡ ባዕሉ ዝፈልጦ ስቓይ ከም ዘለዎ እናሃለወ፡ ብግዳም ሰባት እዚ ከም’ዚ’ዩ ባህሪኡ ተግባሩ እናበሉ ብኣሉታ ይጠቛቖምሉ። ይንዕቅዎ። ይጸልእዎን ይንጽልዎን። “ሰብኣይ ክልተ ኒዮው ነጀው ክብል ሞተ” ዝብል ምስላ ኣቦው ዝያዳ ገላጺ ይመስለኒ። መርገጽ ኣልቦ ከከም ኩነታቱ ህይወቱ ዝመርሕ ሰብ እምነት ተነቢርሉ ንብዙሓት ወይ ዓዲ ወኪሉ ክለኣኽ ኣይኽእልን። ንሱ’ውን ከምኡ ክገብር ርእሰ ምትእምማን የብሉን። ባዕሉ ሰብኣዊ ክብረቱ ንካልኦት ሰባት ኣሕሊፉ ዝሃበ ዘዋረደ ስለ ዝኾነ፡ ዝተባህሎ ክፍጽም ደኣምበር ኣፉ መሊኡ እዚ ቅኑዕ፡ እዚ ቅኑዕ ኣይኮነን ክብል ድፍረት የብሉን። እቶም ኒዮው ነጀው እናበለ ዘግልግሎም ኩሉ ዝፈልጡ፡ ኩሉ ናይ ምግባር ብቕዓት ዘለዎም፡ ንሱ ግን ናይ ምሕሳብን ምትግባር ዓቕሚ ዘይተዓደለ ድኹም ገይሩ ስለ ዝቖጽር፡ ኣብ ባሕሪ ምውልዋል እናሓምበሰ ክነብር ዕጉብ’ዩ።

ንኣብነት ገለ ኤርትራውያን ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ፡ ሰብኣዊ ክብረቶም ወሪዱ፡ ናትና ዝብልዎ መንነት ኣጥፊኦም፡ ትማሊ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ሎሚ ንልኡላውነት ዝብላ ቃላት ተጎሲሞም፡ ብሓደ መዳይ ብሕሉፍ ኣምልኾ፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ ልክዑ ብዝሓለፎ ፍርሒ ተቕርቂሮም፡ ናብ ተንቀሳቓሲ ማሽን ተቐይሮም ብካልኦት ሰባት ክእለዩ ክመሓደሩ ይረኣዩ። ኣብ ሃገሮም ኣብ መሬቶም፡ ሰብኣውን ፖለቲካውን መንነት ሃሊይዎም፡ ብናቶም ውጥን ምርጫን ውሳነን ክኸዱ መሰል ከም ዘለዎም ኣይርድኡን ወይ ኣይቅበሉን። ባዕሎም ብሕርያኦም ኣብ ስልጣን ዘይሰቐልዎ ኣካል፡ ህይወቶም ዝመርሕሉ ትእዛዝ ከውርደሎም፡ ይጠቕሞም ኣይጠቕሞምን ከይፈለጡ ከም ዘለዎ ኣሜን ኢሎም ዝተቐበሉ፡ ብደጊኦም ናይ ምሉእ ሰብ ቁመና ዘለዎም ዝመስሉ፡ ብውሽጦም ግን ጓንጓ ዝኾኑ ፍጡራት ’ዮም።

እዞም መንነት ኣልቦ ልኩማት ኣብ ፈጣሪ ኣየምልኹን። ኣብ ኢሳያስ/ህግደፍ ግን የምልኹ። ኣብ’ቲ ካብ ንቡር ወጻኢ ዘምልኽዎ ኢሳያስ/ህግደፍ ምትእምማን ከጉድሉ ድማ ይረኣዩ። ምሒር ይፈርሕዎ። ከም’ዚ እንተኢለ እንተገይረ ኣብ በዓል እከለ ክትበጽሕ’ያ ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ክትወድቕ’ያ ኢሎም ይስግኡ። ዝመስለኩም ከይትዛረቡ፡ ብናትኩም መደብ ህይወትኩም ከይትመርሑ፡ ንዘይትቕበልዎ ብወግዒ ከይትቃወሙ፡ ንትኣምንሉ ድማ ዓው ኢልኩም ከይትድግፉ ዘስገኣኩም እንተደኣ ኮይኑ ደኣ ከመይ ተመልኽዎ? ህይወትና ሳላኻን ምሳኻን ትብልዎ ዝብል ሕቶ ምስ እተቕርበሎም፡ ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ናይ ኣፍ ኣይኮነን ናይ ተግባር ውድብ’ዩ። ትማሊ መስተክር ዝሰርሐ’ዩ። ብዙሓት ዜጋታት ህይወቶም ዝኸፈልሉ፡ ኣካሎም ድማ ዝጎደለሉ፡ ነጻነት ዘምጸአ ደሞክራስያዊ ውድብ’ዩ ዝብል መልሲ ይቡኻ። ቃሉ ዝትግብር፡ ንህዝቢ ኢሉ ዝተጋደለ፡ መሪሑ ነጻነት ዘምጸአ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ዘለዎ እንተደኣኮይኑ ደኣ ስለምንታይ ትፈርሕዎ ዝብል ብኣንጻሩ ዝኾነ ሕቶ ምስ እተቕርበሎም ድማ፡ ኣብ ጽላኣቱ ኣይውዕልካ፡ ጨካን’ዩ። ርሕራሄ ዝበሃል የብሉን። ገንዘብካ የሕድገካ፣ ንብረትካ ይራስየካ፣ ሕልናኻ ይብጽብጸካ፣ ኣካልካ የጉድለልካ፡ ኣብ መወዳእታኡ ከኣ ህይወትካ የስእነካ። እዚ ርጉም መንግስቲ’ዩ።

ኣንጻሩ እንተተሰሊፍና፡ ኣብ ባንክ ዘሎ ገንዘብና፡ ኣብ መሬት ዘሎ ትካልናን ገዛናን ይህግረና። ባዕልኹም ትፈልጡ ይብለና ስለዚ ፈቲና ጸሊእና ምስኡ ምኻድ ምጥቓዕ ዝበለካ ምግባር’ዩ ዘዋጸኣና ድማ ይብሉኻ። እሞ እዚ ደኣ ዓማጺ ዶ ኣይኮነን? ብኸመይ ደኣ ተገልግልዎ መን ከማኻ ትብልዎ ስጋብ ህይወትና ዕቤትናን ውድቀትናን ሳላኻን ብሳኻን ኢልኩም ተንበርኪኽኩም ተምልኽዎ? ንከም’ዚ ዝገብር ፖለቲካዊ ሓይሊ ተቓሊስካ ትኣልዮ ‘ምበር ንበረልና ንበር’ዶ ይበሃል’ዩ?፡ ሃገር ከም ሃገር ድሕሪ ኢሳያስ ህግደፍ መራሒ የብላን ክትብተን’ያ ማለት እንታይ ማለት’ዩ? ንዜጋታቱ ብራዕዲ ዘመሓድር ጨካን መንግስቲ ንልኡላውነት ይከላኸል ኣሎ ነጻነት ይዕቅብ ኣሎ ክትብሉ እንከለኹም እንታይ’ዩ ጭብጥኹም? ክብረት ሰብ ዘይብሉ መንግስታዊ ጉጅለ ክብረት እምኒን ሓመድ፡ ሩባን ኩርባን ይዕቅብ ኣሎ ክትብሉ እንከለኹም ሕድሕዱ ዝራጸም ሓሳብ’ዶ ኣይኮነን?

በቲ ሓደ መዳይ ተምልኽዎ በቲ ካልእ ከኣ ትፈርሕዎ ስለምንታይ? ኣምልኾ ዝግበኦ ኮ እቲ ሰማይን መሬትን ዝፈጠረ ኩሉ ዝከኣሎ ፈጣሩ’ዩ። ንሳትኩም ግን ንሰባት ተምልኹ ንሰባት ድማ ትፈርሑ። እዚ ምውልዋል’ዩ። ማእከል ሰፋሪ ምዃን’ዩ። ክሳብ ኣምልኾ ዝበጽሐ ደገፍን ኣብ ንህይውተካን ንብረትካን ዝምልከት’ውን ቃል ከይተውጽእ ምፍራሕን ኣብ ሓደ ርእሲ ክህሉ ኣይግባእን። እንተኣሚንኩሞ ብእምነት ኣብ ጎኑ ደው በሉ። ጨካን’ዩ እንተኢልኩሞ ድማ ኣፍኩም ክትዓጽው ዘይኮነስ ብትብዓት ክትቃለስዎ፡ ተቓሊስኩም ክትስዕርዎ ይግባእ ምስ እትብሎም ሓይሊ ምዛኖም ናብ ኣምልኾ ገይሮም ይማትኡ። ጉጅለ ህግደፍ መቸም ካብ ድኻታት ብስም ስውኣትን ስድራ ቤት ስውኣትን ገንዘብ ይእክብን ይዝርፍን ‘ምበር፡ ጠለባት ህዝቢ ናይ ምምላስን ምዕጋብን ዕላማ የብሉን።

ብባርነት ዘስረሖም ዘሎ እኩባት ሰብ ብረት፡ ብስማዊ ክፍሊት ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ሰለሎ ኣእትይሎም ዘሎ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ጭቡጣት ኣብነት’ዮም። ስለዚ ንሳትኩም ዝተበሃልኩሞ ገንዘብ ብዘይ ምዕጢጣይ ብምኸፈልኩም ኣብ ክንዲ ትሕፈሩ ትኽበሩ፡ ተገልቢጥኩም ከተምልኹ ክትፈርሑ? ንክትሰምዖ ኣይጥዑምን። ሕድሕዱ ዝላተም፡ ስጊንጢር ኣተሓሳስባኹም’ዩ ዘመልክት ኢልካ ክትምዕዶም እንተደለኻ’ውን ኣይመዓዱን ኣይግርሑን። ነቲ ኣምልኾን ፍርሕን ናትና ኢሎም ሒዞም ይነብሩ ኣለው። ውሽጣዊ ፖለቲካዊ መንነትን ነጻነትን ከይወነንካ ዝተበሃልካዮ እናፈጸምካ ኣብ መንጎ’ዚ ክልተ ተጻራሪ ኣምራት ኣምልኾን ፍርሕን ተቐርቂርካ ምንባር ወነንቱ እንታይ ይብልዎ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ብተግባር ብደውካ ሞት’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።

ሮቤል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 11-10-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox