^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 81 guests and no members online

ብስትራተጂካዊ ውጥን ዘይምራሕ፡ ፖለቲካዊ ውድብ ውድብ ኣይኮነን።

ፖለቲካ ምስ ህይወት ደቂ-ሰባት ቀጥታዊ ምትእስሳር ዘለዎ ገዚፍ ዓውዲ’ዩ። ብመንጸር ምስ ሰባትን ህዝብታትን ዘለዎ ቀጥታዊ ምትእስሳር ድማ ኣብ ኣጠቓቕማኡ ምስትውዓል የድልዮ። ልዑል ሓላፍነታዊ ተወፋይነት ይጠልብ። ካብ ናይ ካልኦት ውድቀትን ዓወትን ልምዲ ክትወስድ ተመክሮ ክትቀስም ድልውነት ይደሊ። ጽሮት፡ ሕብረትን ምክብባርን’ውን ይጠልብ። ቅድሚኡ ግን፡ ከም ዝተወጻዕካ ምፍላጥ፡ ጸላኢኻ ምልላይ፡ መሰልካ ንምኽባር ክትቃለስ ምውሳን፣ ተኣኻኺብካ ውድብ ምስራሕ፣ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮን ሕገ-ህንጻን ምቕራጽ ካብ ዘይተርፉ ግድነታት’ዮም። ከም’ዚ ምግባር ግን ገለ ካብ ክኸውንን ክግበርን ዘለዎ ደኣምበር እኹል ናብ መንገዲ ዓወት ዘብጽሕ መርሆ ሒዝካ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን።

ሓደ ዘመናዊ በዓል ሃብቲ ንኣብነት ዝተወሰነ ገንዘብ ኣፍሲሱ ተዓጻጻፊ ገንዘብ መታን ከእቱ፡ ገንዘቡ ኣበየናይ ዓውደ ቁጠባ፣ ኣበይ ሃገር፣ እንታይ ዓይነት መንግስትን ዝምረሓሉ ፖሊስን፣ ንፍልጠት፡ ጉልበት፡ መሳርሒ ዝኽፈል ዋጋ፣ ኣበየናይ ወቕቲ፣ ድሕሪ ክንደይ ወርሓት ወይ ዓመታት መኽሰብ ክረክብ ይኽእል፣ ከጋጥም ዝኽእል ባህሪያውን ሰብ ዝሰርሖን ዕንቅፋት፣ ሕቶ ዕዳጋ ቅርበቱን ቀጻልነቱን …ወዘተ ኣጽኒዑ፡ ናይ ሓጺር ማእከላይ ነዊሕ ግዜ ስትራተጂ ሓንጺጹ’ዩ ሀ ኢሉ ስራሕ ዝጅምር። ምሁራት ስነ-ቁጠባ ከም ዝብልዎ’ውን ኣውፋሪ ወይ በዓል ርእሰ ማል መጀመርያ እኹል መጽናዕቲ ክገብር ኣለዎ። ቀጺሉ ብሕጊ ዝተመዝገበ ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ ንጥፈታቱ ካብዘይ ሕጋውን ኮንትሮባንዳውያን ኣካይዳ ዝጸረየ፡ ኣብ ጽሬት፡ ዓይነትን ዓቐንን ፍርያቱ ዝተኣማመን ወግዓዊ ክኸውን ይግባእ።

ፖለቲካዊ ደሞክራሲ’ውን ከም ሕቶ ምሕደራ ዝምልስ ኣዝዩ ኣገዳስን ገዚፍን ዓውዲ መጠን ብስምዒት ዘይኮነ፡ ብመጽናዕትን ብውጥንን ክኸይድ ይግባእ። ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ድማ፡ ቀዳማይ ጸላኢኡ መን’ዩ? ስለምንታይ? ብከመይ መልክዕ፣ መን’ከ ፈታዊኡ ወይ ማሕበራዊ መሰረቱ፣ መን ኣብ መንጎ ጸላእን ፈታውን ኣብ ዘዝሞቐ የውደኽድኽ፣ ብወድዕነቱ መን ድኹዒ ጸላኢ፡ መን’ከ ወገኑ? ብከመይ’ከ ይግለጽ ካብ ግዝያዊ ስምዒት፣ ግዝያዊ ነገራዊ ረብሓ፣ ውልቀ ዝና፣ ተራ ቂምን ቅርሕንትን ሓራ ኮይኑ፡ ብዓይኒ መትከላት ህዝባዊ ደሞክራስን ደርባዊ ኣረኣእያን ንነገራት ብግቡእ ኣጽኒዑ ተንቲኑ፡ ኣሰላልፋ ናይ’ቶም ሓይልታትን ማሕበራዊ ቀጸላታትን መን ኣበይ ማሕበራዊ መሰረቱን ዝምድናኡን ኣነጺሩ፡ ናይ ዓወት ስትራተጂ ሓንጺጹ ክቃለስ’ዩ ትጽቢት ዝግበረሉ።

ከም’ዚ ዓይነት ስልታውን ስትራተጂካውን ውጥን ኣብ’ቶም ብደሞክራስያዊ ምሕደራኦም ኣብነት ዝኾኑ ስልጡናት ህዝብታትን ሃገራትን ብተግባ’ዩር ዝሰረሓሉ። መሰረታዊ መዕቀኒ ናይ ሓደ ጸረ-ግዳማዊ ድዩ ዘቤታዊ መግዛእቲ ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ ውድብ፡ ኣብ ዙርያኡ ዝተኣከበ ብዝሒ ሰብ ኣይኮነን። ዘለዎ ሰራዊትን ኣጽዋር ኲናትን ኣይኮነን። ዝውንኖ ገንዘብን ነዋትን’ውን ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ዘይደንበኦም ክስዕስዑ፡ ንቐታሊኦም ክውድሱ፣ ክግብሩ ይኽእሉ’ዮም። ዕላማ ኣልቦ እኩባት ሰብ ብረት፣ ኩምራ ኣጽዋር ኲናት ክውንን ይኽእልን’ዩ። ካብትን ካብትን ሸማጢጡ ንብረትን ገንዘብ ክእክብ ይኽእል’ዩ።

ናይ ቀረባ ኣብነት፡ ኣብ ኣደራሻት ህግደፍ ዝእከቡ፡ ኣብ ፈስቲቫላት ህግደፍ ዝስዕስዑ ሰባት፡ ኣብ መድረኽ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ዝሳተፉ ሰባት ብዙሕ ብልጫ ኣለዎም። ብዝሒ ዕጡቕ ክፍሊታትን ኣጽዋር ኲናትን ንምንጽጻር እንተተፈቲኑ ድማ ኣይመጣጠንን። ብገንዘብን ነዋትን’ውን ህግደፍን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ምንጽጻር ኣይከኣልን። ህግደፍ ኣብ’ዚ ዘለዎ ብልጫታት ግን፡ ዕግበትን እምነትን ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ጸብለልታ ኣየመልክትን። ህግደፍ ብባህሪኡ ጸረ-ህዝቢ ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ-ሰላም’ዩ። ብተግባሩ ከኣ ፋሽሽታዊ’ዩ። ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ግን ውድብ ካብ ውድብ’ኳ ፍልልይ እንተሃለዎም፡ ብባህርን ይኹን ብግበሪ ካብ ህግደፍ ናብ ህዝቢ፡ ደሞክራስን ፍትሕን ይቐርቡ። ብልጫ ህግደፍ ነገራዊ ጸብለልታ ጥራሕ’ዩ። ህግደፍ ብሓሳብ ብዘይጥርጥር ተሳዒሩ’ዩ። ስለዚ ንሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕ ኣይኮነን? ሓያል ድዩ ድኹም መሰረታዊ መምዘኒኡ ናብ ዝበዝሐን ዝተወጸዓን ህዝቢ ዝወገነ ፖለቲካዊ መስመሩ’ዩ። ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓኡ’ዩ። ብሓጺር፡ ብማእከላይ፡ ብነዊሕ ከዐውቶ ዝሰኣሎ ህዝባውን ደሞክራስያውን ስትራተጂካዊ ውጥኑ’ዩ። ነቲ ምእንታይኻን ንስለኻን’የ ዝቃለስ ዘለኹ ዝብሎ ዘሎ ህዝቢ፡ ክበጽሖ ዝደሊ ዘሎ ሸቶ፡ ፍትሓውነቱ፡ ተዓዋታይነቱን ከረጋግጸሉ ዝኽእል ረብሓን ብግቡእ ከረድእ ተቓሊሱ ከቃልሶ ምስ ዝበቅዕ’ዩ።

ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ነቲ ብወግዒ ዘይተወደበ ግን ከኣ በብመንገዱ ናይ ተቓውሞ ድምጺ ዘስምዕ ዘሎ ከይሓወስና፡ ኣንጻር ምልካዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝተሰለፋ፡ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ምህላወን ብሩህ’ዩ። ከም’ቲ ገለ ተበለጽቲ ዝብልዎ እቲ ብዝሒ መሰረታዊ ስኽፍታ ዝፈጥር ኣይኮነን። መልክዕ ውደባ’ውን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ብዙሕነታዊ ጸጋታት ዘንጸባርቕ ብምዃኑ ከተባባዕ ዝግበኦ ደኣምበር ኣየሰክፍን። ከስከፍ፡ ክፍተሽ፡ ክግራሕ፡ ክውገድ ዘለዎስ ፖለቲካዊ ውድብ ኮይንካ ብውጥን ዘይምኻድ’ዩ። ፈታውን ጸላእን ዘይምንጻር’ዩ። ሓሳብን ግብርን ዘይምጥዕዓም’ዩ። እዚ ውድባት ብሓቂ ብኣፍልጦ ብውጥን ማለት ብስልትን ስትራተጂን ድዩ ዝምራሕ ዘሎ? ብባህርን ብግብርን ከምኡ ክገብሩ ዝኽእሉ መሪሕ ባእታታትን ውድባትን ከ ኣለው’ዶ? ኩሉ ተቓላሳይ ምስ ጭቡጥ ኣተሃላልዋ ፖለቲካዊ ውድባት እናነጻጸረ ብኣንክሮ ክሓስበሉን መልሲ ክረኽበሉ ዘለዎ ጉዳይ’ዩ። ኩሉ ውድብ’የ ኢሉ ነብሱ ዘላለየ ብሓቂ ኣብ ፖለቲካዊ ስራሕ’ዶ ይውዕል ኣሎ? ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ሰብ’ዶ የፍሪ ኣሎ? ንመደባት ጸላኢ ኣብ ምብርዓን ትርጉም ዘለዎ መደባት ሓንጺጹ’ዶ ይወፍር ኣሎ? ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት’ዶ የስፍሕ ኣሎ? ብዓይኒ ስልታውን ስትራተጂካዊ ውጥን ክዕቀንን ክንበብን ኣለዎ።

ብእግረ መንገዳዊ ስራሕ ዝግዛእ፣ ብተረኽቦታት ዝረስንን ዝዝሕልን፣ ምሉእ ግዜኡ ኣብ ሓበሬታዊ ሃደን ዘሕልፍ፣ ጭብጢ ዘይብሉ ዘይተጸንዐ ብእዝኒ ጽሮት ካብ ዝሰምዖ ተበጊሱ መደባት ዝሕንጽጽ እንተደኣ ኮይኑ፡ ኣይኮነን ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ከድሕን ነዛ ቀጻልነቱ ከውሕስ’ውን ኣይክእልን። ወርቃዊ ግዜኡ ብውጥን ዘይምራሕ ኣብ መዓልታዊ ግብራዊ ንጥፈታት ጥራሕ ዘሕልፎ ውድብ ምልኣት ዘለዎ ውድብ ኣይኮነን። ውድብ ዝብል ስም ዝተሰከመ ውድብ’ዩ። ምኽንያቱ እዚ ከም’ዚ ዓይነት ውድብ፡ ብሓቂ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ይቃለስ ከም ዘሎ፡ ብጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሓምም፡ መዓስ ብዘየገድስ ክዕወት ምዃኑ፡ ኣብኡ ዘብጽሕ ራእይ ከም ዘለዎ ዘርኢ ምልክት የብሉን። ፖለቲካዊ ደሞክራሲ መጀመርያ ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ውጥን ትነድፍ፡ ንዕኡ ኣብ ህዝቢ ንምስራጽ፡ ወይ ኣብ ግብሪ ንምሽራፍ ድማ ናይ ተግባር መደባት ተሊምካ ትወፍር ‘ምበር፡ ግብራውነት ዘይብሉ ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገር እናደጋገምካ ከም’ቲ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ህይወት ዘሕፍል መዓልታዊ ሰራሕተኛ፡ ፈጺሙ ዘይብሩህን ለውጢ ኣብ ዘይብሉን ዕለታዊ ህይወት ምንባር’ሲ ኣይግድን። ዓገብ ምባል ድማ የድሊዮ። ብዝተጸንዐ ስትራተጂካዊ ውጥን ዘይምራሕ ፖለቲካዊ ውድብ ድማ፡ ውድብ ኣይኮነን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 30-10-2017

 

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox