^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 148 guests and no members online

ብሓቂ ተመክሮ ንምውሳድ ቅሩብነት እንተዝህሉ፡ ካብ ቻይና ኢትዮጵያ ይቐርብ።

ካብ ድኽመቱ መታን ክእርም፡ ካብ ካልኦት ተመክሮ ክወስድ ቅሩብነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ምቑሉልነቱ ክፈልጥ ዘለዎ ድሌትን ማዕባላይነቱን የመልክት። ልምዲ ወይ ተመክሮ ክበሃል እንከሎ ግን ሓደ ገጽ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣወንታዊ ተመክሮ ኣሎ። ኣሉታዊ ተመክሮ’ውን ኣሎ። ናይ ታሪኽን ቦታን ቅርበትን ርሕቀትን፣ ናይ ቋንቋን ባህልነት ተመሳሳልነትን ድማ ነናቱ ብልጫ ኣለዎ። ሕጽረታቱ ንምእራም ኣወንታዊ ተመክሮ ካልኦት ዝደሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዩ ክብገስ ይግባእ። ክውንኖ ዝግባእ ከኣ ብውሕዱ ቅንዕና፡ ፍትሓውን ሓላፍነታውን ኣተሓሳስባ ’ዩ። ኣሉታዊ ተመክሮ ግን ሰባት ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝሓሸ፡ ካብ ጌጋ ናብ ቅንዕና ክልወጡን ክምዕብሉን ስለዝደልዩ ብጥዑያት ኣእምሮ ድጉፍ ኣይኮነን። ኣሉታዊ ማለት ዘይቅኑዕ፣ ዘይፍትሓዊ፣ ዘይቅቡል ተመክሮ ስለዝኾነ ብሕብረተ-ሰብ ፍንፉን’ዩ። ውጉዝ’ዩ። ኣሉታዊ ተመክሮ ማእከሉ ውልቃውነት ወይ ጉጅላውነት ብምዃኑ፡ ሓባራውነት ንዝማእከሉ ቅኑዕ ሓሳብ፡ ብጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራስያዊ፣ ጸረ-ፍትሒ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ምህራም’ዩ። ኣሉታዊ ትምህርቲ ንምውሳድ ግን ኣሉታዊ ባህሪ ምውናን እኹል’ዩ።

ቅኑዕ ሰብ፣ ህዝባዊ ሓላፍነት ዘለዎ ውድብ ወይ መንግስቲ፡ ኣንጻር ትምክሕታዊ ኣረኣእያ’ዩ። መን ከማይ ኣይብልን። ኩሉ ግዜ ተመሃራይ’ዩ። ዝረኽቦ ትምህርቲ፡ ፍልጠት ወይ ተመክሮ ካብ መን ብዘየገድስ፡ ንህዝቢ ይጠቅም’ዶ ኣይጠቅምን፡ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ልምዓት የረጋገጽ’ዶ ኣየረጋግጽን ካብ ዝብል ኩርናዕ’ዩ ዝመዝኖ። ህዝባዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ውድብ ወይ መንግስቲ፡ ቅድሚ ኩሉ ነብሱ’ዩ ዝፍትሽ። ምስ ነብሱ’ዩ ዝተዓረቕ። ብገምጋም ኣቢሉ ውሽጡ ፈትሹ ካብ ተመክሮኡ’ዩ ዝመሃር። ቀጺሉ ካብ’ቲ ንስለኻን ንዓኻን እናበለ ዝጭርሐሉ ሰፊሕ ህዝቢ ክረኽቦ ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ትምህርቲ ይወስድ። ቀጺሉ ኣብ ቀረባ ርሕቀቱ ካብ ዝርከቡ ህዝብታት፣ ፖለቲካዊ ውድባት፣ መንግስታት፡ ዝሓለፍዎን ገና ዘሕልፍዎ ዘለውን ፖለቲካዊ ታሪኽን ተመክሮን’ዩ ዝመሃር። ካብ’ዚ ሰጊሩ ኣበየናይ መኣዝን ብዘየገድስ ኣብ ርሑቕ ርሕቀቱ ካብ ዝርከቡ ህዝብታት፣ ፖለቲካዊ ውድባትን መንግስታትን ዝጥቀምሉ ስርዓተ ምሕደራ እንታይ ይመስል፡ ተኸታቲሉ ኣንቢቡ ክወስዶ ዘለዎ ትምህርቲ ክወስድ ምፍታኑ ሕማቕ ኣይከውንን።

ውሽጡ ብግቡእ ከይፈተሸ ከይገምገመ፡ ብቋንቋ፣ ብታሪኽ፣ ብባህሊ፣ ብተመክሮ፣ ብደረጃ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ምስ ዝመሳሰልዎ ኣብ ቀረባ ርሕቀቱ ካብ ዝርከቡ ህዝብታትን ፖለቲካዊ ሓይልታቶምን ክወስዶ ዝግባእ ጠቓሚ ተመክሮ፡ ብዓይኒ ዕሙት ጽልኢ ሰጊሩ፡ እቲ ዝመርሖ ዘሎ ህዝቢ ዘይፈልጦ ኣብ ርሑቕ ርሕቀት ተጓዒዙ ተመክሮ ይወስድ ኣለኹ እንተበለ ካብ ነብሱ ምቅላዕ፡ ምትዕዝዛብን ዝሓልፍ ቁም-ነገር ክሓፍስ ኣይክእልን’ዩ። ካብ ህዝቡን ከባቢኡን ርሑቕ ተጓዒዙ፡ ኣብ ሰፊሕን ብዙሕ ኣኼበኛን ዝተሳተፈሉ ኣደራሽ ተረኺቡ ዘይናቱ ዘይባህሪኡ ክመስል እንተፈተነ፡ ከም’ቲ “ዝብእስ ኣብዘይፈልጥዎ ዓዲ ከይዱ ማእሲ ኣንጽፉለይ በለ” ዝበሃል ምስላ’ዩ ዝኸውን።

ጉጅለ ህግደፍ ብሓሳብን ብተግባርን ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ሰላም፣ ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ-ፍትሒ፣ ጸረ ምዕባለ’ዩ። ኣብ ማይ ቤቱ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው፡ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ግፍዒ፣ ብሃገር ደረጃ ኣንጊስዎ ዘሎ ዝተጠናነገ ናይ ውድቀት ኣንፈት፣ ብውሽጥን ብደገን ኣጋጢምዎ ዘሎ ተነጽሎ ሓቢኡ፡ መንግስትና ህዝባዊ መንግስቲ’ዩ። ሓላፍነታዊ’ዩ። ብቑዕ’ዩ። ሃገረይ ናይ ሰላም ደሴት’ያ። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት የኽብር’የ። ብሳላ ዝኽተሎ ዘለኹ ቅኑዕ ስትራተጂካዊ ኣንፈት ብገስጋስ ቁጠባዊ ምዕባለ ንቕድሚት ይምርሽ ኣለኹ እንተበለ፡ ንነብሱ ‘ምበር ንካልእ ከእምን ኣይክእልን። ኣፋዊ ዘይኮነ ግብራዊ ምዕባለ ተመዝግብ ዘላ ቻይና፡ ብመንጽር ምዕባለኣ ዝተዓየር ፖለቲካዊ መልእኽቲ ወይ ጽልዋ ንምምሕልላፍ ንዝዓደመቶ ናይ ልዕሊ 300 ዝኾና ፖለቲካዊ ውድባት መድረኽ ስለዝተዓደመ፡ ባህሪኡን ተግባሩን ኣሉታዊ ክንሱ ኣወንታዊ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ፡ ኣብ ዓለም ንዘሎ ዘይምዕሩይ ፖለቲካን ንሱ ዝወለዶ ድሕረትን ድኽነትን ንምምካት መታን ክከኣል፡ ኣብ ዓለም ዘለው ደሞክራስያውያን ውድባት ምሕዝነቶም ከደልድሉ ይግባእ ዝቓናኦ መግለጺ ክህብ ምስማዕ፡ “መርዓት’ሲ ዘይወግሕ መሲልዋ ኣብ ቡኹራ …” ከም ዝበሃል ዕርቃኑ ንዝወጽአ ፖለቲካዊ ክፋኡ ዝኸወለ መሲልዎ’ዩ።

ምትእምማን ኣብ ዝረሓቖ ማይ ቤት፡ ካብ ህዝቡ ዝተነጸለ ፖለቲካዊ ህይወት እናሕለፈን ብኮሚኒስቲ ሰልፊ ቻይና ዝተዓደመ ኣኼባ በይጂንግ ከም ዕዱም ስለዝተሳተፈ ምስ ዓበይቲ ምውዓል ንበይኑ ዓቢ ዝገብር መሲልዎ፡ ነቲ ምስታፉ ጥራሕ ፍሉይ ኣትኩሮ ሂቡ፡ ኣቓልቦ ግሩሃት ንምኽሳብ ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ ከካይድ ቀኒዩ። ሓሶት ዝዘራአ ሓሶት ምዕጻዱ ስለዘይተርፎ ግን፡ መሰረታዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪያቱ ዝያዳ ተቓሊዑ። ኣብ’ቲ ዓቢ መድረኽ ኣብ ገለ ናይ ገንዘብ ጎይቶት፡ ኣብ ገለ ከኣ፡ ናይ ፖለቲካ ኣያታት ንምርካብ ጸፋዕፋዕ ክብል ቀኒዩ’ዩ ተመሊሱ።

ኣብ ተራ ጽልኢ ዝተመስረተ ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ ኣይፈቕደሉ’ምበር፡ ርሑቕ ተጓዒዙ ንህዝብታት ኤርትራ ቀልጢፉ ዘይርደኦም ተመክሮ ደሳዊ ሰልፊ ቻይና ከምጸኣሎም፡ ከምኡ’ውን ናይ ገንዘብን ፖለቲካን ጎይቶት ክመርጽ ዘብዘብ ካብ ዝብል፡ ብዕድመ ድሕሪኡ ዝተወልደ፡ ኣዕቢየዮን ሓንጊረዮን እናበለ ከናሽዎ ካብ ዝፍትን፡ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ህወሓት/ኢህወደግ ምስ ክህልዎ ዝኽእል ናይ ኣፈጻጽማ ጸገማት ተኺልዎ ዘሎ ቅዋማዊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት፣ ዘመዝግቦ ዘሎ ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ዝጎናጸፎ ዘሎ ዝምድናታት ወጻኢ፣ ዝኽተሎ ዘሎ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ብኣወንታ ጠሚቱ ካብኡ ተመክሮ እንተዝወስድ፡ ፖለቲካዊ ቁስሉ እናሓደራ ካብ ዝረክስ ንምክልኻል ዕድል ምረኸበ ነይሩ፡፡

ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሽግሩ፡ ብደርባዊ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ገምጊሙ፡ ጠንቂ ናይ’ቲ ጸገም ናይ ፖሊሲ ድዩ ናይ ኣፈጻጽማ? ናይ ዓቕሚ ሰብ ድሩትነት ድዩ ናይ ኣረኣእያ ምዝባዕ ኣስታት 35 መዓልታት ዝወሰደ ክትዕ ኣካይዱ። ከም ውድብ ዝነበርዎ ጸገማት ከይሓብአን ንካልኦት ከየሰከመን ተቐቢሉ። ክውሰድ ዘለዎ ኣራሚ ስጉምቲ ብምውሳድ፡ ዝያዳ መስመሩ ንምድሓንን ቀጻልነቱ ንምርግጋጽን ደረጃ ብደረጃ ምስቲ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ መድረኻት ከፊቱ ክመያየጠሉ ምዃኑ ብወግዒ ዝገለጸሉ ሃብታም ተመክሮ፡ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ምስ ምህላዎም ሰሚዖምን ተገንዚቦምን’ዮም። ንህዝብታት ኤርትራ ምስ ጭቡጥ ማሕበረ ፖለቲካዊ ጸማቶም ዝዛመድ፡ ብቐሊል ቋንቋ ዝርደኦም ተመክሮ ድማ፡ እቲ ኣብ ቻይና ዝተጋበአ ዋዕላ ፖለቲካዊ ውድባት ዘይኮነ፡ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ 35 መዓልቲ ዝወሰደ ኣኼባ ህወሓት/ኢህወደግ ዝተዛተየሉ ዛዕባታት፣ ዘነጸሮም ጉድለታት፣ ዝወሰዶ ኣራሚ ስጉሚታት፣ ሒዝዎ ዝወጸአ ፖለቲካዊ ኣንፈትን’ዩ። ስለዚ ኣትኩሮ መልእኽትና ናይ ቻይና ይኹን ናይ ካልእ ተመክሮ ኣይወሰድ ኣየድልን ዘይኮነ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብቀረባ ዝፈልጥዎ ምስ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገሞም እናወዳደሩ ብቐሊል ክመሃርሉ ዝኽእሉ ተመክሮ ቀዳምነት ምሃብ ዘለዎ ብልጫን ፖለቲካዊ ልቦናን ንምሕባር’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 11-12-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox