^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 138 guests and no members online

ንሰላምን ምርግጋእን መርኣያ ዝኾነ ስጉምቲ።

ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ውሑዳት ዘይኮና ሃገራት ኣፍሪቃ ከኣ ብፍላይ፡ ድሕሪ ካብ ባዕዳዊ ግሉጽ መግዛእቲ ተላቒቐን ተዛምዳዊ ናጽነት ረኺበን ሂወተን ምምራሕ ካብ ዝጀመራሉ ግዜ ኣትሒዙ፡ ብሰንኪ ስእነት ቅዋማዊ ብቑዓትን ቅኑዓትን ስርዓታት፡ መመሊሰን ናብ ስዉር ምግዛእታዊ ህይወት እናተቖርና፡ ህዝብታተን ብከቢድ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማትን ሓሳረ-መከራታትን እናተሳቐዩ ዝመጹን ገና ዝሳቐዩ ዘለዉን እዮም።

ናብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሽግራት ካብ ዘሳጥሑ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ፡ እቶም ፖለቲካዊ ስልጣን ዝጭበጡ ጽግዕተኛ ስርዓታት ዝፈጥርዎ ኮይኑ፣ ነዚ ጠንቅታት’ዚ ተበሊጾም ካብ ዘጋድዱ ተርእዮታት ሓደ ዓቢ ተርእዮ ተገይሩ ክውሰድ ዝካኣል ድማ፡ ኣብተን ሃገራት ዝውደብ ሰራዊት /ላዕለዎት ጀነራላትን መኮነናትን/ ምስ ገለ ስቪል ፖሎቲከኛታት ብምምስጣር ወይ ንበይኖም ብምጉጃል፡ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝፍጠር ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ዝፈጥሮ ሕሰማት ናይ ህዝብታት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ብምጥቃም፡ ቅዋምን ሕግን ናይተን ሃገራት እናጠሓሱ ወተሃደራዊ ዕልዋ ብምክያድ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓይሊ ምሓዝን ንሱ ዘስዕቦ ዝተፈላለየ ጸገማትን እዩ። እዚ ተርእዮ’ዚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ልሙድን ቀጻልን ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብተን ሃገራት ዘተኣማምን መንግስትን ሰላምን ምርግጋእን ደሞክራስን ልምዓትን እናተሳእነ፡ ህዝብታተን ናብ ድኽነትን ድሕረትን ድንቁርናን ተሳጢሖም፡ እናተሳቐዩ ዝምጹን ዝሳቕዩ ዘለዉን እዮም።

ስለ ዝኾነ ኣብ ውሑዳት ዘይኮና ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝብታት፡ ናይ ሰራዊት ህዝብን ሃገርን ናይ ምሕላው ተልእኾ ትሑት እምነት ካብ ምሃብ ሓሊፉ፡ ክሳብ ከም ናይ ስግኣት ትካል ተገይሩ ዝረኣየሉ ኩነታት ህልዊ እዩ ክባሃል ዝካኣል እዩ። ይኹን ደኣምበር ከምቲ “ካብ ስርናይ ክርዳድ ኣይሳኣንን” ዝበሃል ምስላ ኣቦው፡ ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከኣ ብፍላይ፡ ዝውደቡ ሰራዊት ካብ ዝተወሰኑ ሓሊፎም፡ ኩሎም ሕግን ሰርዓትን ዘየኽብሩ ዓመጽቲ እዮም ክባሃል ከም ዘይካኣል ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ እዩ።

ምኽንያቱ፡ እቶም ዝበዝሑ ሰራዊት ሃገራዊ ቅዋሞም ኣኽቢሮም ህዝቦምን ሃገሮምን ካብ ናይ ውሽጥን ግዳምን ጸላእትን ጸገማትን ዝሕልዉን ዝከላኸሉን ሃገራውያን ትካላት ኣለዉ እዮም። ንሎሚ ብዙሓት ኣብነታት ምጥቃስ ከይተደልየ፡ ሰራዊት ዚምባወ ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ኣዋርሕ፡ ካብ ህዝባውን ሃገራውን ሓልዮትን ሓላፍነትን ብምብጋስ ዘርኣዮ ፖለቲካዊ ብስለትን ሓላፍነትን ዝመልኦ ታሪኻዊ ስጉምቲ ክንጠቕስ። ናይ ቀደም ሮዶዥያ ናይ ሎሚ ዚምባወ፡ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ መሪር ቃልሲ ብምክያድን ከቢድ መስዋእቲ ብምኽፋልን ኣብ 1980 ሃገራዊ ናጽነታ ብምጉንጻፍ፡ ኩሉ-መዳያዊ ናይ ግዳም ተጽዕኖን መሰናኽላትን እናተጻወረት፡ ምስ ኩሉ ጸገማታ ሃገራዊ ላዕላውነታ ኣኽቢራ ዝመጸትን ትቕጽል ዘላን ሃገር እያ።

እዚ ከምዚ’ኢሉ እንከሎ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 37 ዓመታት፡ ስልጣን ሒዙ መንግስቲ እናመርሐ ዝመጸን ገና ኣብ ምምራሕ ዝርከብ ዘሎን ፒዲኤፍ ዛኑ ዝተባህለ ሰልፊ፡ ሕድሕድ ናይ ስልጣን ምሽዃት ዝፈጠሮ ምስሕሓብ፡ ዚምባወ ናብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኩነታት፡ ኣብ ዘምራሓትሉ ግዜ፡ ሰራዊት ዝምባወ ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ጸጊዕን ናይ ስልጣን ህርፋንን ነብሱ ሓራ ብምግባር፡ ነቲ ዝተፈጠረ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘተሃዳድእ ናይ ምርግጋእ ስጉምቲ ሓላፍነት ብምውሳድ፡ ንኩሎም ዝምልከቶም ተሰሓሓብቲ ኣካላትን፡ ፈተውቲ /ደገፍቲ/ ኣካላትን ብህድኣት ክራኸቡ ብምባር፡ ነቲ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ጸገም ብሰላምን ምርድዳእን ንክፈትሕዎ ዝሕግዝ ሰላማዊ ሃዋህው ብምፍጣር፡ ንህዝቡን ሃገሩን ካብቲ ኣንጠልጢሉ ዝነበረ ሓደጋ ግጭትን ዕንወትን ብምድሓን፡ ደመና ሰላምን ዕርቅን ምትእምማንን ክነግስ ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ እዩ።

ካብዚ ሓሊፉ ሰራዊት ዚምባወ ነቲ ኩነታት ምስ ኣራጋገአ፡ ናብ ወታሃደራዊ ካምቦታቱን ወተሃደራዊ ተልእኹኡን ምኻዱ፡ ታሪኽ እናዘከሮ ዝነብር ኣወንታዊ ናይ ሰላምን ምርግጋእን ተራ ተጻዊቱ እዩ። እዚ ተግባር’ዚ ድማ ንካለኦት ህዝብታት ይኹኑ ወተሃደራት ናይ ሰላምን ምርግጋእን ኣብነታዊ መርኣያ ስለ ዝኾነ ዝምስገንን ክድገፍ ዘለዎን ታሪኻዊ ተርእዮ እዩ።

                                     ሓበን’የ ካብ ኣዲስ ኣበባ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 18-04-2018

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox