^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 31 guests and no members online

ብቕኑዕ ፖሊሲ፡ ካብ ኣድልዎን ምልክን ነጻ ዝኾነ ሕጋውን ደሞክራስያውን ስርዓት ኣብ ዝምራሕ ህዝቢ ወይ ህዝብታት፡ ኣብ መንጎ ተመሃሮ፣ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባትን ልዕሊኡን፣ ኣብ መንጎ- ማሕበራት፣ ኣብ ስፖርተኛታት፣ ኣብ ነጋዶን ኣውፈርትን፣ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሰልፍታት፡ ካብ ጎነጽ ነጻ ዝኾነ ሰላማዊ ውድድር ምግባር ልሙድ’ዩ። ንምዕባለ ናይ’ቲ ህዝቢ ወይ ህዝብታት ንቕድሚት ዝደፍእ፡ ቅኑዕን ክተባባዕ ዘለዎን ድማ’ዩ።

Read more: ውድድር ማለት ንዳኛን መጻወቲ ሜዳን...

ዜጋታት ኤርትራ፡ ሕግን ኣወንታዊ ስነ-ምግባርን ዝተኸተለ፡ ኣብ ሕድሕዶም፡ ምስ ጎረባብቶም፡ ብደረጃ ዞባ፡ ኣህጉር ኮነ ዓለም-ለኻዊ መድረኻት፡ ኣብ ዝዳለው ንሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ሕውነት፣ ፍቕሪ፣ ሓባራዊ ዕቤት ዝዓለሙ ኩሉ ዓይነት ስፖርታዊ ውድድራት ተሳቲፎም፡ ውጽኢት ምስ ዘምጽኡ፡ ዓወት ናይ’ቶም ተወዳደርቲ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሃገራዊ ዓወት’ዩ።

Read more: ኤርትራውያን ስፖርተኛታት ብዘመዝገብዎ...

ዓለምና ብኣህጉራትን ሃገራትን ዝተኸፋፈለት’ያ። ኩሎም እንኮላይ’ቶም ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ሃገራት ወግዓዊ ኣፍልጦ ዘይብሎም ህዝብታት፡ ናትና ዝብልዎ መሬት ወይ ሃገር ኣለዎም። ነቲ ናትና ዝብልዎ መሬት ወይ ሃገር ካብ ተጻባእትን ወረርትን ይከላኸልሉ።

Read more: ልዑላውነት ብዓይኒ መሪሕነት ህግደፍን...

ሓደ ብቕልጽሙ ጥራሕ ዝረዳዳእ ዓመጸኛ፡ መንግስታዊ ስልጣን ኣብ ዝጨበጠላ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት፡ ካብ ዓፈና ክወጹ ዝተፈላለየ ሜላታት ክጥቀሙ ናይ ግድን’ዩ።

Read more: ብኣረሜናዊ ስርዓት ተደፊእካ ካብ...

ዝዀነ ጨቋኒ ገዛኢ መንግስቲ ፖለቲካዊ ስልጠኑን ቁጠባዊ ጠቕሙን ወዘተ..ንምርግጋጽን ቀጻልነት ክህልዎ ንምግባርን ክብል ዝተፈላለዩ ሜላታት ማለት፡ ብዓሌት፣ ብባህልን ቋንቋን፣ ብጾታ፣ ቦታን ካልእ ወገናዊ ኣሰራርሓን ካብ ምጥቃም ሓሊፉ፡ መሰረት ዘይብሉ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት ብምዝውታር’ውን እዩ ንሓፋሽ ህዝቢ እናሳቐየ ሰጥ-ለበጥ ኣቢሉ ዝገዝእን ዝምዝምዝን።

Read more: ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ብህግደፍ...

ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት፡ ብዘይዝኾነ ፖለቲካዊ ሓላፍነትን ሰብኣዊ ሓልዮትን ከም ቃሕታኦም፡ ዝዕንድርሉ ዘለው ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ምምሕዳራውን ጸጥታውን ኩነታት ሃገርና፡ ኣንፈቱ ኣጥፊኡ ካብ ዝዝርግ ነዊሕ ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ።

Read more: ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገርብ ብማንታ...

ዝኾነ ውድብ/ሰልፊ ከምኡ’ውን ናይ ብዙሓት ውድባትን ሰልፍታትን ልፍንታዊ ወይ ምሕዝነታዊ ሰፊሕ ግንባር፡ መንጸብረቕታ ናይ’ቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝነበርሉ ሕብረተሰብ ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ’ቶም ውድባት ወይ ግንባራት ዝኽሰቱ ግርጭታት፡

Read more: ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ...

ጽገና ቀጥታውን ቀሊልን ትርጉሙ ንዝተሰብረ፣ ንዝነቕዐ፣ ንዝነኾለ ኣገልግሎቱ ንዘብቅዕ ዘሎ ነገር፡ ምሉእ ንምሉእ ምሕዳስ ማለት ዘይኮነስ፡ ኣልሒምካ ወይ በይድካ ንዝተወሰነ ግዜ ክቕጽል ምግባር ማለት’ዩ። ተጸጊኑ ወይ ጽገና ተገይርሉ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ።

Read more: ጽገናዊ ሕልምን ባህጊ ስደትን ክግራሕ...

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox