^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 38 guests and no members online

1,ቀዳማይምዕራፍ, ንታሪኻዊትመዓልቲምጅማርብረታዊቃልሲ,61 ባሕቲመስከረም፡

ኢሰያስዝመራሒኦምጉጅለኣራዊት፡ውላድሰብዓ ,ዓሰርተሐሙሽተዓመት, ታሪኽናክጎትዎንድሕሪት,ኣቡዓሸራግዲየብልካን፡ኢድሸናሒትጸናሒት፡ንሳቶምንድሕሪት፡ደቂሸሞንተኣውራጃብስነትንቕድሚት, ቦታየብሉንታሪኽባሕቲመስከረምንድሕሪትዝጎትት፡ሕጂውን፡እቶምንፍትሐዊትኤርትራንቃለስዘለና, ብጅግናሐምድእድሪስዓዋተ,ብተጋድሎሐርነትኤርትራ, ብኣቡዓሸራዝጀመሮሰውራና፡ኣሰርዓዋተዝተኸተልናዓዋተዓዋተእንዳጨራሕና, ንወከልቱንዎይጦታቱን, ብደገንብሽጥን, ፊትንፊትክንገጥሞምኢና፡

2,ምዕራፍ,ንደበተቓውሞ,, ያኣክልጭርጭርዓበደ, ህዝቢመሪርዎምንባርሲኢኑዓዱገዲፉእንዳተሰደደ፡


ነቶምጥጁእኣጀንዳዘለዎምክትጽበዩ, ዓመታትሐሊፉብቖጸራ, ንድሕነትህዝቢዘየቐድምተኣለበልዎ,ደንበተቓውሞሸውዓተዓመቶምክዋጠጡ, ዕድልረኺቦምእቶምንሃገርክሸጡ, ቱታገዳይእንዳበሉይውጠጡ, ተቓወምቲወኪልህዝቢምዃኖምዘንጊዖም, ኣብዘይዓዶምቀበጥበጥለሚዶም፡ወስነመሰረታትኩምንኣይሰርሑኣየስርሑክምልሱደኺሞም፡ንድሕነትህዝቢኣቐድሙ, ተጠንቀቑጌጋከይትደግሙ፡

3,ምዕራፍ,እዛስርይቲቀዳድካምሻ, ንህዝቢኣንቢዓ, ጀጋኑበሊዓ, ደጊምነዚሕቶ፡

ምንባርምምራሕ፡ንብደምዘይጠልቀየይምልከቶ, ቦታየሎንንብኽልተኢዶምክበልዑዝደልዩሕምቶ፡በጃህዝቡደሙዘፍሰሰ, ንወፊሩዘይተመልሰ, ብኣርወብጉቡእመንኣሎዝተደበሰ፡

በታሐሳውትልሳኑ,ንግሩሃትኣእሚኑ, ባህልናንእምነትናበታቲኑ,ካድርከይሐተተኣሜንዝበለእንበርእንታይ, በዲሉተጋዳላይ, ጭጓርዳንጋትእዛዝተግባራይ, ቀዳድተኸዲኑክመስልድኻ, ከምኣራዊትሰፊሩበረኻ,መቓልሑይሰምዕያላኻ, ሰራምብህርያቱመቓቓሊ, ዓበዱማንኪምስተሃረመትማሊ, ንጋሽባርካወሪዱናብቲጥንቋሊ,

ሃገራዊምዃንካኣይኣምንንእንቢ,መእተዊኻድለከምቆፉኡዝተሃርመንህቢ, ይሕርንኣሎህዝቢ, ሎሚጽባሕእንዳበለብውሽጢዝቕበሎ, ተባዕቀላሲመሪሕይጽበ, መዓትእዝጊረቢክወርዶ, ብሐሙሽተመኣዝንኮማንዶ, ከይሃድምኣኽቢቡዝዓርዶ,
ደላይፍትሒጽናዕ, ካምሻከዳዕኣጸቢቓክትቅደድ, ኣብሕጊቀሪቡክፍረድ, ኣይተበልገልበጥበጥ, ቤትማእሰርቲናብቤትትምህርቲክልወጥ፡

ንመግዛቲንጉስሽዋዝመከተ

ሐወልቲዓዋተዝሃነጽካጸባስተ

ድሕሪስዕረትጉጅለገበተ

ንሱዩቦታጅግናሐምድእድሪስዓዋተ፡

ኣብርእሲከተማኤርትራኣስመራክትከልዩሐወልቲሐርበኛዓዋተ, ድሕሪውድቀትጭፍራ, ብደቃክትማሓዳደርኤርትራ, ኣይረሳዕኩንናይኣርባዓታትሐርበኛታትእኒከቢረ, ራእሲተሰማኣብራሂምስልጣንጀጋኑሰብስረ, ዓዋተዝጀመሮሰውራ,ሃገርናጡዑምኣየራ, ጨዋምባሕራ, ማይጮሎቱንሕሙም, ዓሳቀይሕባሕርናምቁር, ሃሩርባጽዕናይተፈጥሮሳውና, ናፊቕናያባጽዕዓድና,,

ንጉሒላከይንኣልዮብኣጋ, ወዲቑናሐደጋ, ነዚድዩ30 ዓመትተኸፍልዎዋጋ, ህዝቢብጥምየትነቒጹከምጥምቢ,እዚኣይኮነንናይህዝብናዓስቢ, ህግደፋዊያንመዓስእዮምዝገብርቀልቢ,

ልቢግበሩኣነኣነዝብሉበዚሖምኣለዉ, ባህልናንልምድናንከባላሽዉደለይቲፍትሒመሲሎምንግሩሃትከዕሽዉ,,

ኩሉንዘይኮናስገለውድባት, ዕቅፋት, በዚሕወንእንበር, መድሕንህዝቢክኮናዓቅሚኣለወን, ብልማማኣይሰርሐንኣይትበልወን,ብዘይነሐፍነትፈላሊኹምምዘንወን፡ትርጉምየብሉንዘረባእንተበዝሔ,ብቀቢላይቀቢላኻኣይረኤናንዝወግሔ, ኣብዚዝሐለፈዓመታትዘናኣእስእንበር,መንኣሎኣድማዒስራሕዝሰርሔ,,

ተወዲብካተበገስንህዝባዊናዕቢ,

መድሕንዝኸውንሰራሒቅያክተዕቢ,

ብዘረባኣይድሕንንህዝቢ,,

ቀይሕባሕርናኩሉዝሃርፎ, ካብደቀባትመንጢሉብጓኖትየግፍፎ, ህዝቢኤርትራክርህዎ, ንህግደፍተሳኒናዓድናንግድፎብማዕዶኮንካእንታይሰሪሖምምባልንግደፎ፡ካብኣብጥራይጎልጎልዓይንኻፍጠጥ,ተወዲብካሽግሮምፍለጥ, ተሳኒኻዩናይሐባርጸላኢኻዝዝበጥ,,

ሕድሪሰማእታትናክቡርእዩ, ,በርሀዑቁባዝጊሃገርጀርመን,,ስዕረትንጃዳህግደፍዓንገልቶምን፡

 

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox