^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 161 guests and no members online

ኣፍሪካዊ ሕብረት ናይ መን ድዩ?

ኣህጉር ኣፍሪካ ትማሊ ኮነ ሎሚ ብባህርያዊ ጸጋታት ዝተዓደለት ክፍለ ዓለም’ያ፡፡ ብካልእ መልክዑ ድማ ኣህጉር ኣፍሪቃ ትማሊ ኮነ ሎሚ ፖለቲካውን ጸጥታውን ርግኣት ዘይብላ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ዝረሓቓ፣ ብጽምኣት ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ምሕደራን ትማስን፣ ብኲናት ወረ ኲናትን ትሕመስ፣ ከም ናይ’ዚ ኩሉ ውጽኢት ከኣ ብድሕረትን ድኽነትን ትግለጽ ኣህጉር’ያ። እንክቕድም ጠንቂ ኲናትን ዕግርግር፣ ድሕረትን ድኽነትን ኤውሮጳውያን ገዛእቲ’ዮም ነይሮም። እንክድሕር ከኣ ጠንቂ ኲናትን ዕግርግርን፣ ድሕረትን ድኽነትን ኣፍሪቃውያን ፖለቲከኛታትን ምሁራትን’ዮም። ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ነታ ዘይናቶም ኣህጉር ኣፍሪቃ፡ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ ከም ዘይብላ ከም ግራት ግደናኦም ተማሲሖማ። ነቶም ነበርቲ ህዝብታት ከኣ፡ ባህሪያዊ ጸጋታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ሰብኣዊ ክብሮም ተዳፊሮም ጎደናታት ጸሊምን ጻዕዳን ፈልዮም ከም ባሮት የስርሕዎም ነይሮም። ብዝኾነ ሓያል ኮይኑ ዝነብር ስለዘየለ፡ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ብወሳኒ መልክዑ ኣብ ውሽጦም ብዘካየድዎ መሪር ኲናት ብሓደ መዳይ፡ ምጅማር ካልኣይ ኲናት ዓለም ድማ በቲ ካልእ መዳይ ብፖለቲካን ቁጠባን ስለዘዳኸሞም፡ ሓድ ድሕሪ’ቲ ሓደ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝነበሮም ቀጥታዊ ዓመጻዊ ብጽሒት ክስሕቡ ተገዲዶም። ኣብ ትሕቲ መግዛእቶም ተቖሪኖም ዝጸንሑ ህዝብታት ኣፍሪቃ ከኣ ቀስ ብቐስ ነጻነቶም ክእውጁ ጀሚሮም።

እንተኾነ ግን፡ ካብ ቀጥታዊ መግዛእቲ ብወግዒ ስሒቦም፡ ብስውር መግዛእቲ እንደገና ተመሊሶም። ህዝብታት ኣፍሪቃውን ካብ ቀጥታዊ መግዛእቲ ተገላጊሎም፡ ነጻነቶም ብወግዒ ኣውጆም ክንሶም፡ ብሰንኪ ኣፍሪቃውያን መራሕትን ምሁራትን ተገልቢጦም ኣብ ትሕቲ ስውር መግዛእቲ ኣትዮም። ባዕልና ንባዕልና ርእስና ክኢልና ደው ክንብል፡ ካብ ግዳይ ስውር መግዛእቲ ምዃን ክንድሕን፡ ክንደጋገፍ ገለ ንግበር ተባሂሉ ብብዙሕ ዘተን ላዕሊ ታሕትን ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ተመስሪቱ። ቀጺሉ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ምሳሌ ወይ ኣብነት ብምውሳድ ከኣ፡ ድሕሪ ነዊሕ ላዕሊ ታሕቲ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሰጋጊሩ። ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ እንከሎ፡ ኣፍሪቃዊ ኣውያት ዝሰምዕ፡ ሽግራት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ብቕዓት፣ ጽንዓትን ተወፋይነት ዘለዎም ፖለቲካውያን መራሕትን ቀለስቲ ምሁራትን ኣይረኸበን። ናብ ደረጃ ሕብረት ምስተሰጋገረ ገለ ናይ ባህልን ኣሰራርሓን ለውጢ ክገብር፡ ብሓቂ ወኪል ህዝብታት ኣፍሪቃ ኮይኑ፡ ካብ ህዝብታት ዝመጽኦ ጥራዓን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብናቱ ተበግሶ ኣበይ ሃገር እንታይ ይግበር ኣሎ፡ ህዝቢ ከመይ ይመሓደር ኣሎ፡ ኣብ መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት መጽናዕቲ እናገበረ ዓገብ ንዘድሊዮ ዓገብ ክብል፡ ክተባባዕ ንዘለዎ ከኣ ከተባብዕ ትጽቢት ተነቢርሉ ነይሩ።

ይኹን ግን፡ ከም’ቲ “ጥምዓዮ እንተበልክዎ መሊሱ ይግሕጦ” ዝተባህለ፡ ይሓይሽ እንተተባህለስ መሊሱ ገዲዱ። ስሙ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፡ ተግባር ውዕሎኡ ካልእ ኮይኑ። ዘይእርኑብ መልሓስ ዘለዎም ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ሃለልቲ መራሕቲ ዘላግጽሉን ዝሕብኡሉን ተሓታትነት ዘይብሉ ክፉት ደምበ ክሳብ ዝመስል መሊሱ ኣንቆልቊሉ። ኣነ ኢሳያስን መሰልቱን ብባህርን ብተግባርን ዝባኖም ዝቐልዑ መጋበርያታት ክንሶም፡ ኮራርምቲ ዘይብሉ ኣንበሳ፡ መጋበርያ ናይ ምዕራባውያን ኢሎም ብቕሉዕ ክዘልፍዎ እንከለው እስንብድ ነይረ። ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ’ውን ከምቲ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዙሕ ገንዘብ ዝምውላ ከም ኣመሪካ ዝበላ ዓበይቲ ሃገራት ዝዝውራኦ፡ እዞም ኣፍሪቃውያን ውዳቤታት’ውን ንህዝቦም ዘይኮነ፡ ዝያዳ ገንዘብ ንዝኸፍልዎም ነናቶም ዕላማታት ንዘለዎም መንግስታት ከም ዘጉንዑ፡ ኣፍሪቃዊ ክብርታት ኣሕሊፎም ከም ዝህቡ ብዝተፈላለዩ ሓላፍነት ዝስመዖም ወገናት ብምረት ክንቀፍ ጸኒሑ ኣሎ። ኢጋድ ዞባዊ ተልእኾ የብሉን። ሕብረት ኣፍሪቃ ንኣፍሪቃዊ ሽግራት ቆላሕታ ኣይህብን። እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም’ውን ባዕሎም ብባዕሎም ክውስኑ ኣይክእሉን። ተጸበይቲ’ዮም ክበሃሉ’ውን እሰምዕ ነይረ። ጉድለት ዘይርከቦም ውድባት’ዮም ዝብል እምነት’ኳ እንተዘይነበረኒ ክሳብ ክንድዚ ኣውያት ናይ ዝመርሕዎም ህዝብታት ዘይሰምዕ እዝኒ፡ ብዋጋ ሕሰም ናይ’ቶም ህዝብታት ንገበነኛታት ከም ዝሓብኡን ከም ዝከናኸኑን ግን ይኣምን ኣይነበርኩን። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ሕሱር ፖለቲካዊ ባይታ ክህልው ብርግጽ ትጽቢተይ ኣይነበረን።

ብምኽንያት’ቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ መሰል ሰባት፣ ሃይማኖታዊ ነጻነትን ሕጋዊ ትካልን ዝተፈጸመ ግፍዒ፡ ነዚ ብምቅዋም፡ ብ31 ጥቅምቲ 2017 ዝተኻየደ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ፡ ስለምንታይ ትቃወሙ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈጸመ ኢ-ሰብኣዊ፣ ኢ-ሕጋውን ኢ-ሞራላውን ፋሽሽታዊ ተግባር ንምዂናን፡ ከም’ቲ ኣብ ካልእ ክፍለ ዓለማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ብዝተወደበ ኣገባብ፡ ስርዓቱ ብዝሓለወ ኣገባብ ብ15 ሕዳር 2017 ድሙቕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም፡፡

መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ቤት ትምህርቲ፡ ኣካየድቲ ናይ’ቲ ቤት ትምህርትን ተማሃሮን ዝወሰዶ ጨካን ስጉምቲ ብምኹናን ነቶም ግዳያት ድማ ዝድግፍ ርእይቶኦም ብደብዳቤ ኣዳሊዮም ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ተረኺቦም ስምዑናን ተቐበሉናን ኢሎም ዓንገረር ክብሉ እንከለው፡ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ብመስኮት ብድሕሪ መጋረጃ ተኸዊሎም ንሰላማዊ ሰልፈኛ ካብ ምዕዛብ ዝሓለፈ፡ ወጺኦም ብኽብሪ ደብዳቤ ክርከቡን ቃሎም ከምስዑን ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። ሰልፈኛታት ብትዕግስቲ ነዊሕ ተጸብዮም። “ትምህርቲ መሰል’ዩ” “ሃይማኖታዊ ኣምልኾ መሰል’ዩ” ህግደፍ ኣይውክለናን’ዩ። ሕብረት ኣፍሪቃ ሕልና ግበር። መሕብኢ ገበነኛታት ኣይትኹን ዝብሉን ካልኦትን መግለጺ ቁጠዖም ዝኾነ ረዚን መልእኽቲ ብመልክዕ ጭርሖ ደጋጊሞም የቃልሑ ነይሮም። መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ግን ወይ’ከ ቅልቅል፡-ነቲ ደብዳቤ ኣብ ክንዲ ብኢዶም ሰብ ልኢኾም ወሲደሞ። ብመሰረት ትዕዝብቲ መራሒ ናይ’ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዶ/ር በረኸት ብርሃነ ብፍላጥ’ዮም ኣስቂጦም። መጀመርያኦም ድማ ኣይኮነን። ጽባሕ ነቲ ደብዳቤ ኣይበጽሓናን ኣይፈለጥናን ዝብል መልሲ ክህብሉ ደልዮም ይኾኑ። እዚ ንዕቀት’ዩ። ሓላፍነትካ ምዝንጋዕ’ዩ። እቲ ንዕቀትን ሓላፍነትካ ምዝንጋዕን ግን ንኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮነን። ነቶም ሰብ ቤት ናይ’ቲ ኣህጉርን ሕብረትን ዝኾኑ ኩሎም ህዝብታት ኣፍሪቃ’ዩ።

እሞ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣፍሪቃውያን ብፍላይ ከኣ፡ ጥርዓንኩም ሰማዒ ዝሰኣነ ኤርትራውያን፡ እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ትካል ወይ ከም ውድብ ናይ መን’ዩ? እቶም መራሕቲ ተባሂሎም፡ ገለ ካብ ህዝብታት ኣፍሪቃ፡ ገለ ከኣ ብስም ህዝብታት ኣፍሪቃ ብዝተረኽበ ገንዘብ ኣጋይጾም ዝነብሩ ዘለው’ኸ ንመን’ዮም ዝመርሑ ዘለው? ኤርትራ ኣባል ሕብረት ኣፍሪቃ’ያ። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ኤርትራ ክጠሓስ እንከሎ፣ ሃይማኖታዊ ትካላት ክድፈራ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ክእሰሩ፡ ኣብያተ ትምህርቲ ብሓይሊ ክዕጾ እንከሎ፡ ኣቐዲሞም ብመንገዶም መጽናዕቲ ገይሮም ክዂንኑን ስጉምቲ ክወስዱን ዝግበኦም ክንሶም፡ ንዝቕረበሎም ጥርዓን ንዘይምቕባል ክሕብኡ ምምራጾም፡ እወ ናይ መን’ዩ ሕብረት ኣፍሪቃ? ንመን ዝመርሑ’ዮም መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝብል ሕቶ ከተልዕል ዘገድድ’ዩ። ናይ መን’ዩ እዚ ውድብ? ንመን ዝውክሉ’ዮም እዞም መራሕቲ? ብወገነይ ብሓቂ ኣፍሪቃዊ ሕብረት’ዩ ኢለ ክኣምን የጸግመኒ’ዩ። መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ በዛ ኣብ ዕለት 15 ሕዳር 2017 ዘርኣይዋ ኣበያ መሰረት ገይርካ ክምዘኑ እንከለው መሕፈርቲ’ዮም። እቲ ውድብ ከም ውድብ ድማ ናይ ህዝቢታት ኣፍሪቃ ዘይኮነ ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ማሕበር’ዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ገጸይ ክሓስብ ኮይነ ኣለኹ። ስለዚ መን’ዩ ናይ መንከ’ዩ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓቕሚ ዘለዎም ጸሓፍቲ ተንተንቲ ሰባት፡ ምስ ታርኻዊ ድሕረ ባይታኡ ኣተኣሳሲሮም ብሓላፍነታዊ ኣገባብ እንተዝግስጽዎ ዋላ እቶም ሕጂ ዘለዎ መራሕቲ እንተዘይተዓረዩ እቲ ሓድሽ ወለዶ ግን ይመሃረሉ ዝብል እምነት ኣለኒ። ከይነቀፍካ ከይገሰጽካ ከም’ዚ ዘለዎ ክቕጽል ስቕ ኢልካ ምርኣይ ግን፡ ሰባት ብስምካ ብኽብርኻ ክጣልዑ ምፍቃድ ኮይኑ ይስመዓኒ። ደጊመ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ናይ መን’ዩ?

ክብረት ገብረኣብ ካብ ኣዲስ ኣበባ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራን 22-11-2017

 

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox