^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 72 guests and no members online

ኣተሓሳስባና እንተዘይማዕቢሉ፡ ዓመት ብዓመት ምትካኡ ዘምጸኦ ፋይዳ የለን።

ሰዓት፣ ዕለት፣ ወርሒ፣ ዓመት፣ ዘመን ….ወዘተ ወዲ-ሰብ ነመለክዒ ግዜ ዝፈጠሮም’ምበር፡ ባዕሎም ንምንቅስቓሳት ወዲ-ሰብ ዝቆጻጸሩ፡ ኣእምሮ ሰብ ዘማዕብሉ ወይ ዝብክሉ ኣይኮኑን። ወዲ-ሰብ እንተደለየ ክጥቀመሎም እንተዘይደለየ ድማ ዘይክጥቀመሎም ዝኽእል፡ ብኣሃዛት ዝግለጹ መሳርሒታት’ዮም። ስለዚ ሓደ ሰዓት ሓሊፉ ብካልእ ሰዓት እንተተከአ፡ ዓመተ 2017 ሓሊፉ፡ ብዓመተ 2018 እንተተቐየረ ወዲ-ሰብ ምበር እቲ ኣሃዛት ዝፈልጦ የብሉን። ስለምንታይ? ኣሃዛት ባዕሉ ንባዕሉ ዝፈልጠሉ ህይወት ኮነ ኣእምሮ የብሉን። ልክዕ ከም ጭዃሮ፣ ባዴላ፣ ፋስ፣ ምሳር …ወዘተ ህይወት ዘይብሉ መሳርሒ’ዩ።

ኣብ ዓመተ 2017 ቁም-ነገር ከይሰርሐ፡ ኣብ ህልዊ ኩነታቱን መጻኢ ዕድሉን ዝኾነ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ኣብዘይብሉ ወርቃዊ ግዜኡ ዘባኸነ፡ ልዑል ናይ ምብልሓት ተኽእሎ ዘለዎ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ኣእምሮኡ፡ ራእይ ኣብ ዘይብሉ ወይ ኣብ ዘይመትከላዊ ናይ በለካ ለኽዐካ ግዜ ዝቐተለ፡ ሰብኣዊ ክብሩ ኣዋሪዱ ሰብኣዊ ክብሪ ናይ ካልኦት ክሕሉ ኢዱ ሂቡ ዝጸንሐ ሰብ፡ ነዚ ስንፍና’ዚ ገምጊሙ ብዕድሉ ይጻወት ከም ዘሎ ኣሚኑ ከይተሓደሰ፡ 2018 ዓመተ ሰላም፣ ጽጋብ፣ ፍቕሪ፤ ፍትሒ፣ ስኒትን ዓወት ግበረልና እንተ በለ፡ ዝተለምደ ኣበሃህላ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ፡ ብሓቂ ከምኡ ክኾነሉ ብኸመይ ክጽበ ይኽእል? ዓመተ ሰላም ስኒትን ዓወትን ክኸውንን ዘይክኸውንን ዝውስን ባዕሉ እናሃለወ፡ ዓመተ 2017 ሓንቲ ቁጽሪ ብምውሳኽ 2018 ተባሂሉ ስለዘተጸወዐ እንታይ ለውጢ ይገብር? እቲ መለክዒ ግዜ ብኸምኡ ዝተቐርጸሉ ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ናይ ፈጣሪ ስራሕ እንተዝኸውን ዓመተ 2018 ሰሰናዩ ክኾነሉ ክምነ መምሓረሉ። ስለምታይ’ሲ ኣምልኾ ስለዝኾነ እንታይ ይብል ኣሎ ዝብል ሕቶ ኣይፈጥርን። ዓመተ 2017 ከም ዓመተ 2016 ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመታትን ስንፍና ተተርኢሱ፡ ካብ’ዚ ስንፍና’ዚ ዝብገስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቱ ተነፊጉ ደኽዩ ኣሕሊፍዎ ክንሱ፡ ዓመተ 2018 ከይሰርሐ ወይ ኣተሓሳስባኡ ከይለወጠ ዝሓሸ ክኾነሉ እንተተ መነየ፡ መልሱ ሚኒዮት ኣይኽልከልን ዝብል’ዩ ዝኸውን። ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ስራሕ ከይሰርሐ፡ ብምኒዮት ዝጭበጥ ውጽኢት ክረኽበሉ ግን ዝሕሰብ ኣይኮነን።

ዝኸበርኩም ኣሓዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን፡ ኤርትራ ሃገርና ብኩለንተንኣ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣላ። ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝረግረጋ ድማ ዘቤታዊ ጸላኢ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ብልመና ብጸሎት ብሰናይ ትምኒት ዘይኮነ፡ ብስራሕ፣ ብራእይ፣ ብስኒት፣ ብሓድነት፣ ብህዝባዊ ወገንነት ሓቢርናን ተኸባቢርናን ብምቅላስ ጥራሕ ኢና ክንወጽእ እንኽእል። ነዚ መውጽኦ ዝኾነ ሓቅታት’ዚ፡ ብዙሓት ብልሳኖም ክደጋግምዎ ዝጸንሑ ጉዳይ’ዩ። እቲ ብልሳን ዝደጋገም ናይ በሃልቱ ልባዊ እምነትን ድልውነት ንስራሕን ዘለዎ ድዩ የብሉን ርግጸኛ ኣይኮንኩን። እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስታዊ ጉጅለ ብኣመራርሓኡ ኣቢልካ ክርከብ ዝነበረ ናይ ሰላም፣ ደሞክራሲ ልምዓት፣ ፍትሒ ተስፋታት በኒኑ’ዩ። እቲ ተስፋታት ሃፊፉ ምስተረፈ ድማ መን ምዃኑ ተፈሊጡ’ዩ፡፡ ሓቀኛ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪኡ ምስተነቕሐሉ’ዩ ድማ፡ ብዝተሓባበረ ቅልጽም ብቓልሲ ክለግስ ዘለዎ ጸላኢ’ዩ ዝብል ደረጃ ብደረጃ ካብ ርእይቶ ውሑዳት ናብ ርእይቶ ብዙሓት እናተቐየረ መጺኡ። ብዙሓት ወጽዓኦምን ወጻዒኦምን ካብ ዘለልዩ ነዊሕ ዓመታት ተቖጺሩ ኣሎ። እዚ ጉጅለ ብትውልዱ ደኣምበር፣ብፖለቲካዊ ውክልናስ ናትና ኣይኮነን። ድምጽና ኣይሰምዕ ጠለብና ኣይምልስ፡ ከም ህዝቢ ዝነበረና ኣወንታዊ ተስፋ ዘምከነ ብምዃኑ፡ ብቓልስን ብቓልስን ጥራሕ ክውገድ ዘለዎ ቀዳማይ ጸላኢ’ዩ ኣብ ዝብል ሚዛን ምብጻሕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት’ዩ። እዚ ፖለቲካዊ ሚዛን እዚ ኣብ ተግባር እንተዘይተሸሪፉ ግን ካብ ሰናይ ትምኒት ዝፍለ ኣይከውንን።

ንቕድሚት’ውን ግዜ በዞም ዝተገልጹ ልሙዳት መለክዒታት ምጥቃም ዘይተርፍ’ዩ። ማለት’ሲ ሰዓት ሓሊፉ ብሰዓት ምትካኡ፣ ወርሒ ሓሊፉ ብወርሒ ምትካኡ፣ ዓመት ሓሊፉ ብዓመት ምቕያሩ ክንቅበል ዘይተርፍ ግድነት’ዩ። ኣረጊት ዓመት ብሓድሽ ዓመት ክትካእ እንከሎ ግን፡ ብሓባር ዘየስርሕ፡ ህይወትና ዘይቅይር፡ ኣይንቕድሚት ኣይንድሕሪት ሓሊኹ ሒዙና ዘሎ ድሑር ኣረኣእያ ኣለሊና ክንቅይሮ ድልዋት ክንከውን ይግባእ። ድሑር ኣረኣእያ ብመሰረቱ ቀዳማይ ጸላኢ ናይ ወነንቱ’ዩ። ነዚ ድሑር ኣረኣእያ ደው ኢልካ ብንቕሓትን ብቕዓትን ኣለሊኻ ምስጋሩ ከኣ ቅድም ቀዳድም ገዛእ ርእስኻ ምፍላጥን ምስ ባህሪኻ ምትዕራቕን’ዩ። ስለዚ ጽቡቕ ምምናይ ዝኹነን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን፡ ኣንጻር ባዕልኻ ከተረጋግጾ ትኽእል ዓወት እናሰራሕካ፡ ሓድሽ ዓመተ 2018 ዓመተ ዓወት ይግበረልና ክትብል ግን ልሙድ’ኳ እንተኾነ ብስነ-ፍልጠት ኣንጻር ክምዘን እንከሎ ስጊንጢር’ዩ።

ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ውልቀ ኤርትራውያን ዜጋታት፡ መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ እናገበሩ ዝብል ንጎኒ ገዲፍካ፡ ሰናይ ወሰላም ግበረልና ኢሎም እንተተ መነዩ ኣየኽፈኣሎምን። ብዓይኒ እምነተ ኣምልኾ ክብልዎ ዘለዎም ስለዝኾነ። እንተ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት፡ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ” እናጨርሑ፡ ብተግባር ካብ መንገዲ ሓድነትን ዓወትን ኣልጊሶም እናኸዱ እንከለው፡ ዓመተ ስኒትን ዓወትን ክኾነልና ንምነ ክብሉ ከም ንዓይ ዘሕንኽ’ዩ። ስኒት ከይገበሩ፡ ብሓባር ኣብ ዝመስረትዎም ግንባራት ብሓባር ከይሰርሑ፡ ዕለተ ዓወቶም ከየቀላጥፉ ካብ ባህሪኦም ወጻኢ መን’ዩ ዓንቂጽዎም? ህዝቢ ስኒት ግበሩ ሓድነት ፍጠሩ ይብል ኣሎ። ወድዓዊ ኩነታት ንለውጢ በሲሉ ኣሎ። ነዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብግቡእ ተጠቒሞም ብትምኒት ዘይኮነ ብተግባር በቲ የሰማምዓና ዝብልዎ ኣብ ሓደ ከይመጽኡን ዕለተ ዓወቶም ከየቀላጥፉን እወ መን ከልከሎም?

ብዙሕ ይበሃል’ዩ ዛጊት ግን ካብ ባህሪኦም ወጻኢ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ዝእመን ምኽንያት ኣይረኸብኩን። ብናተይ ገምጋም፡ ገለ ልክዑ ዘይፈልጥ ካብ ትምክሕታዊ ገባቲ ኣተሓሳስባኦም፣ ገለ ካብ ፈታውን ጸላእን ፈላሊዩ ዘይርኢ ጸቢብ ኣረኣእያኦም፣ ገለ ከኣ ቅኑዕ ኣንፈትን ህዝባዊ ዕላማን ወኒኖም ክንሶም፡ ነቲ ቅኑዕ ዕላማ ኣብ ህዝቢ ዘብጽሕ ስጡም ውደባን ባህሊ ስራሕን ብምስኣኖም፡ ተተሓሒዞም ህዝቢ ለኪሞም ኣብ ደውታ ዝኣተው’ዮም። ኣብ ክንዲ ካብ ዝወጠንዎ ስትራተጂን ግብራዊ ስጡምን ንጡፍን ስራሖም፡ ብካልእ ተኣምር ስኒትን ዓወትን ክረኽቡ ምጽባዮም መግለጺ ድኻሞም’ዩ። ኣተሓሳስባኦም እንተዘይማዕቢሉ ዓመት ብዓመት ብምትካኡ ክንዲ ዝኾነ ጸሎት ይግበሩ ትምኒት’ውን ይወስኽሉ ዘምጸኦ ፋይዳ የለን። ስለዚ ሰሰናዩ ክረኽቡ ቅድም ቀዳድም ኣብ ኢዶም ዘሎ ይግበሩ። ድሑር ኣተሓሳስባ ኣብ ክንዲ ዘሳስዩ ይጸየኑ። ምስ ነብሶም ድማ ክዕረቑ ይግባእ። ስለምንታይ’ሲ ነቲ ሓድሽ ዓመት ተሓዲሶም መታን ክኣትውዎ።

                                         ሓጎስ’የ ካብ መዓስከረ ስደተኛታት ማይ ዓይኒ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 03-01-2018

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox