^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 71 guests and no members online

(መልሲ ካብዉሽጡሑሩር)

ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎኣንቢብኩምፍረዱ፡ዓሻተመሲልካድራሮምወደኣሎም፡ያኣክልምንእኣስ፡ነቲሕስንሳኻንኣታሐሳስባካንእንበር ፡ህዝቢኤርትራብኢሰያስንጉጅሉኡንኣይምዘንንዩ፡ ኪድናብቶምትኣምነሎምኣብሳሕልሐወልቲክትተኽለሎምትምነዘለኻናይኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት፡ደጊምንስኻን መሰልትኻን ብህዝቢኤርትራእንተተዛረብካሰማዒኣይክትረክብንኢኻ፡ብኢትዮጵያእንተተዛረብካይሕሸካ፡ጅግንነትኤርትራዊያንንታሪኽህዝቢኤርትራንብኣኻንብኢሰያስያዊንንኣይክሃስስንዩ፡፡

ካብዉሽጡሑሩር፡ኣታመንእሰይማዕዳይወስከብለልካ፡ከምዞምመንነቶምዝሸጡ፡ታሪኽካጥራይከይተባላሹ፡ንጅግንነትኣያታትካዋዕሮታትካከይካሐድካ፡ብሩህመጻኢበልከምድላይካ,ከምኡኢልካ እንተተጥርነፍካ፡ኣብውሳኔኻመሰላትካየለንዝጻባኣካ፡፡

ኣብታሪኽህዝቢኤርትርክንደይክሕደታትዘይተፈጸመ፡ኣይገርመናንናይኢሰያስክሕደትብደሳለብረኸትእንተተደገመ፡ዝብኢስኣብዘይፈልጥዎዓዲከይዱማእሲኣንጽፉለይበለ፡ደሳለጠፊኡናሎንታሪኽህዝቢኤርትራክብልልብመንከምዝተወከለ፡፡

እወ ኢሰያስን ጉጅሉኡን ንህዝብን ሃገርን ክበታትኑ ወፊሮም፡ ሕጂ ውን ገና ንመንነትና ከህስሱን፡ ንኤርትራ ከም ተልእኹኡ መበል 14 ምምሕዳር ኢትዮጵያ ክገብሩዋን ይቃለሱ ኣለዉ፡እኒ ደሳለ ኸ ሐንሳ ኣዳል ዝበሃል የለን ሐንሳብ ህዝቢ ከም ገዛ ተቖጺሩስ ከም ጭቃ ጨፍሊቐ ክሰርሐኩም ዝብል፡ብደም ጀጋኑ ዝመጸት ሃገር ዘይትኣምኑ ካብ ጭፍራ ህግደፍ እንታይ ይፈልየኩም፡፡

ኣታዓባብያ ሳሕል ዝበደሎ፡ ደሳለ ዲግሪእንተሰቐለ፡ዓለምዝጭበጠመሲልዎ፡ንተፈጥሮትንፋስዘለዎ፡ናብጭቃለዊጥዎ፡ካብመራሒኡዝወረሶ ንዕቀትተዓዛዚርዎ፡እቶም ንሑሉፍ ታሪኽ ትምዝምዝዎ፡ጽባሕ መን ይሕተት ንርኢ መንዩ ገበን ዘለዎ፡፡

እቶም ንሐርነት ንቃለስ ዘለና ጀብሃግንባር፡ኣብቃልሲምህላውናደምጥዒምዎም,ኣነን ከማይ ዘኣምሰሉን ንታሪኽን ጅግንነትን ኤርትራዊያን ኣሚና ኢና፡ ንቅዋማዊት ኤርትራ ንቃለስ ዘለና እሞ፡ናይምፍልላይተልእኾዘለዎይርዳእካበልዎ፡፡

ኣነ ተሐላቒ ንጅግንነትን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እንበር,ተሐላቒ ማፍያዊ ጉጅለ ድያብሎስ ኣይኮንኩን፡እቲ ኡኩይ ታሪኽ ንኢሰያስ ጉጅሉኡን ጥራይዩ ዝምልከቶም እሞ፡ እቶም ብቅንዕና ንፍትሒ ትቃለሱ ዘለኹም፡ እዞም ውዲተኛታት ናይ ሐንተ ቅርሺ ክልተ ገጽ፡ኤሊተ ናይ ፌስቡክ ካድራት፡ ኢሰያስ ብውሽጢ እኒ ደሳለ ብደገ ኣንፈትኩም ከየስሕትኹም ተጠንቀቑ፡፡

ኢሰያስን ጉጅሉኡን እንበር፡ ጀብሃ ግንባር ነቲሕ ተመኩሮ የብልናን፡እቶም ናይ መንነት ጸገም ዘለኩም ኢሰያስ ቴንቤናይ ናዓኹም ይቐርበኩም፡ ነቶም ኣብ ፍትሐዊ ቃልሲ ምህላውና ደም ዝጠዓመኩም ደም ይጥዓምኩም፡፡

ሰብ ኣይነብርንዩ ታሪኽዩ ነባሪ,ከምኡ ዘየኽብሩ ናይ ስዉኣት ሕድሪ, ሎኽመኛ ሎኽመኛታት የጥሪ,ሕጂ ውን እቲ ጸሊም ታሪኽ ኢሰያስን ጉጅሉኡን ዝፍጽምዎ ዘለዉ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ እዩ ክተርፍ፡፡

በዛ ጭርሖ ጀብሃ ወኪል ህዝቢ ናይ ነጻነት ኣይልማዳን ስንኩፍ ቀድመ ኩነት እንዳ በልኩ ክዛዝሞ,,ክብርን ሞጎስንንጀጋኑሰማእታትና, ዓወትነቲደምዝነብዕዘሎህዝብና,ስዕረትንጃንዳህግደፍዓንገልቶምን፡በርሀዑቅባዝጊካብሃገርጀርመን፡፡

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox