^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 44 guests and no members online

ን24 ጉንበት ንኽብሪ ስለ ቶም ንኤርትራ ሃገር ክትከውን ዝተበጀዉላ

እወ የኽብራ,እንታይ እሞ መዓስ ወጊሑላ,, ንኢሰያስን ጉጅሉኡን ገዲፋ ሐበላ,,

ትርጉም ህግደፍ, ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን«ዕላማ ህዝባዊ ግንባር ኣይተጨወየን፡«፡ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ እንበር፡«፡

ብዉሽጡ ሑሩር መግለጺ ንሽማዊ ነጻበት, ን27 ዓመት ባርነት፡«፡ እታ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ, ብመስዋእትን ስንክልናን ንብሉጻት ደቃ ከፊላ,ልእላውነታ ዘራጋገጸት ሃገርና ኤርትራ, መሰልን ሐርነትን ህዝባ, ን27 ዓመት ብጭፍራ ህግደፍ ስለ ዝተሰልበት,ደለይቲ ፍትሒ እንቢ ንስዉር መግዛእቲ, ህግደፋዊያን እወ ንባርነት፡«፡

ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድመየ,, መሰል ተነጊፍዎ ን27 ዓመት ወየ,ንሱን ጉጅሉኡን ብደም ዝጠልቀየ«መራሒ ጭፍራ መልሐሱ ዕረ,ንሐጎስ ናብ ብኽያት ዝቐየረ፡ብጅግንነት ኤርትራዊያን ዝገበለ,እትው ከይበለ ሰሙን ሰሙን ዲና በጊዕ ክንሐርደሎ እንዳበለ ዘሽካዕለለ«

ደቅና ኣትዮም ኢሉ ተሐጒሱ እንበረ

ሐሶት መዓስ ኮይኑ ኣቱም ደቂ ኤረ

ህዝቢ ኤርትራ መዓስዩ ነጻነቱ ዝስተማቐረ«

ሞት ሑጹይ ዓውኢልካ ዘይብከዮ,እዚ ሐላል ህዝቢ ዊሒዱ ዶ ዝተሳቐዮ,ኣብቲ ዘመነ መግዛእቲ፡«፡ሰልኮ የወጣ ሰልኮ ይግባ ይበሃል ነሩ፡«፡ድሕሪ መሪርን ደማውን ናይ 30 ዓመት ቃልሲ, ብሕጊ ኣልቦ ናይ ተንቤናይ ስዉር መግዛእቲ,

«ድማ«

ካብ ባርነት ጃንዳ ህግደፍ ዘዝተወልደ ህዝማ

እታ ዝተረፈት ኣጉዶ ህድሞ ብዘይ ህዝቢ ባዲማ

መዓስዩ ድሕሪ ነጻነት ወላዲት ጀጋኑ ዝጠዓማ፡«፡

ነታ ደምና ዘፍሰስናላ,ቀያሕትን ጸለምትን ብሉጻት,ዝኸፈልናላ ብደም ዝለመዱ ጉጅለ ድራኩላ, ንደቀባት ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊእኩም ንዓዲ ተመለሱ ትብለና ኣላ,,ስለዚ ኢና ነጻ መሬት እንበር ነጻ ህዝቢ የለን ንብል ዘለና,,ኤርትራ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ፡እግባይ ትብለሉ ቅዋም ሕጊ ስለ ዘይብላ፡«፡

ዘመነ ግርንቢጥ ማይ ንዓቀብ,ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ 2016 ንደሐር,ካብ ዓበይትን ናእሽቱን በዚሑ ምድሕርሐር,የእዳው ኣለዋሃ ምላሽ ዝበዝሖ ቃሐር,ብመንነትና ከህስሱ ዝፍትኑ ሕማም ዳሐር፡«፡

ዶብ ኣልቦ ፍላስፋታት ንኽትፈልጡ, ልእላውነት ብናይ ኣሻሐት መስዋእቲ ጀጋኑ ዩ ተራጋጊጹ,ነቶም ሐበጀረዋይ ዋላ ኣይወሐጠልኩም እንበር, ኤርትራ እወ ልእላዊት ሃገር፡«፡

ህዝቢ ኤርትራ ደሙ ኣፍሲሱ,ኢሰያስ ከም ሃይለ ስላስየ መንግስቱ ንኹርሱ,ንዓገብ ዝበሉ ኤርትራዊያን,ብኽድዓት ከሲሱ, ንኣቦና ኣንጦንዮስ ን11 ዓመት ሐቢሱ, ትማሊ ንኣቦና ሐጂ ሙሳ ንወዲ 93 ዓመት ኣብ እስሪ ቤት ትንፋስ ኣሕሊፉ፡«፡

ኣብ ዘመነ ህግደፍ ንጽንብል 24 ጉንበት፡ ኣብ ጎደና ሐርነት ዝለል,ጮማን ዊስክን ንገበል,ጠሚኻ ከለኻ ጽጉብ እየ በል, ኣርዮስ ይንገስ,እንዳ በልካ ብሐይሊ ተሐጎስ,ካብ ድያስፖራ ወረቐት ጣዕሳ መሊእካ ንዓዲ ተመለስ፡«፡

ኢሰያስ ብልእላውነት እንዳ ኣፋራረሔ ገና

ን27 ዓመት እንዳ ኣሰርን ቀተለን ኣሳቕዩና

ኤርትራዊያን ሕጂ ውን ኣይለበምናን ዘለና

ፈተውትን ጸላእትናን ምልላይ ሰለ ዝሰኣና፡«፡

ነጻነት እንተ ዝህሉ ኣብ ዓድና ነጻነት መብዓልና፡ ነጻነት እንተ ዝህሉ ዶ ኣብ ሳሃራን ውቅያኖስን መጸነተ ህዝብና፡«፡ ነጻነት እንተ ዝህሉ ምስቲ ሃብታም ሜሬትና፡« ኣብዚ 27 ዓመት ብምዕባለ ንቅድሚት ምተወንጨፈት ሃገርና፡ ንመራሒ ጭፍራን ጉጅሉኡን፡ ካብ ፋሽሽቲ ሞሶሊኒ ፈሊና፡ ኣይንርእዮምን ኢና፡«፡

ህዝቢ ኤርትራ ንነጻነቱን ንሐርነቱን ዩ ተበጅዩ፡ጀጋኑ ደቁ ንህዝቦም ሕነ ስለ ዝፈደዩሉ፡ስርዓት ሃይለ ስላስየ ቀቲሉ ተቐቲሉ, ስርዓት ደርጊ ቀቲሉ ተቐቲሉ,ጉጅለ ኢሰያስ ግና ካብ ዓላ ክሳብ ሎሚ ይቐትሉን ይኣስሩ ኣለዉ«ህዝባዊ,ግንባር ኣይፈረሰን መራሒኹም ንሱ፡ ምኒስተራትኩም ጀነራላትኩም ንሶም ፈሪሱ ኣይትበሉና፡ ንሳቶም እዮም ጠንቂ ልእላውነትና ሃገርና፡«፡

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፡«፡ ስዕረት ንህግደፋዊያን ንውልቀ መላኺ ኣሜን በሃልቲ፡«፡ልእላዊት ሃገርና ኤርትራ ንዘለኣለም ከቢራ ትንበር፡ ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን፡«፡

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox