^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

ህልዊ ዜና Latest News

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 37 guests and no members online

መበል 25 ዓመት ብሩራዊ

                         ህዝብና ዝቐዘፈ ዮቤልዩ

                               ብዝተጠላቐዩ ክጽምበልዩ

                                      Tesfamariam Wel.

                                           20/04/2016/ Oslo Norway

                            

                             መበል 25 ኢዮቤል ንመርኣይ ኣዋርቕ

                        ዓሻ ደጋፊት ንጥፍኣት ህዝባ ክትዓጥቕ

                        በብዓይነቱ ኣስፍያ ዝተመርጸ ኣጫርቕ

                         ንህግደፍ ከተሐጉስ ኣብ ውራዩ ትዕጠቕ

                       ሃገር ብደም ብጡልቅያ ተደቢራ ትስሕቕ

                        ንሳዕስዒት ቀዳምነት ትህብ ሰነፍ ሕማቕ

                                

                              

                       ብዓል ኣደይ ለቱ ተመኺረን ዘይሰምዓ

                     ሃገር ጽቡቕ ኣላ ዝብላ ኣድራጋ ናኾምስዓ

                      ንጥምየት ናብ ጽጋብ ቀይረንኦ ንኸጣቕዓ

                       እህህታኡ ይብጻሕክን ከመይ ደም ብልዓ

                       ሬሳታት ተኾሚሩ ከሎ እናረአያ ዝስዕስዓ

                       ትንኩፋት ጎደሎ ሓንጎል ምስክር ዘይበቕዓ

                      ኣፍክን ጡጦ ወትወፋላ ንኽትመስላ ቆልዓ

                    

                     ንጭኮና ምእሳር ንምርሻን ነዚ ድዩ ኢዮበልዩ

                     ንገዛ ምፍራስ ገንዘብ ምዝማት ጉዳም ኢዮበልዩ

                      ኣብ ፎቖዶ በረኻን ባሕርን ኣህዘብ እናተደርበዩ

                    ተቐጺዖም ዘይስክሑ ድፉናት ናይ ግዜና ባራዩ

                       ንዕኦም ድኣ ኣታልል እምበር ህዝብናስ ነቒሑዩ

                     ነቶም ኣብ መቓብር ንጹሃት ዝቋጻጸያ ዝለሃዩ

                                            

                     ኣንታ ዕቡድ ህግደፋዊ ብዕሽነት ዝተዳህለ

                     ሎሚኸ ትቀራብ ደለኽ ኽትብል ኣሽነይበሌ

                     ሰብ ባኖ ሰብ እጀ ጠባብከ ባዓል ኮምበሌ

                      ድሑር ህግደፋዊ ምኳንካ ብማዕዶ ትልለ

                     ሬሳ ኣሕዋትካ ብጥልሉ ጌና ከሎ ከይተላዕለ

                       ኣብ ግዜ ጥንኩር ሓዘን ተራኢኳ ተሓምበለ

                    ኣሕዋትካ እናተረሸኑ ኣብ ቅድሚ ዎለዶም

                     ደገ ከይንብሎ ኣብ ማእከል መሬት ዓዶም

                  ፈስቲቫል ኢዮቤልዩውን መከራዩ ዝዕድም    

                      ትሕዝትኡ ከይፈለጥካ ብኾቦሮ ዲም ዲም

                      ንዕቐት ድዩ ወይ ዕሽነት ህዝብኻ ናተገፍዐ

                       ንዓኹም ሰብ መሲሉዎ ኣፈርክቡ እናጸውዐ

                     ብኢዮበልዩ ክጥብሩኻ ህዝቢ ደም እናነብዐ

                     በዚሑ ጭካነን ንዕቐትን ንህዝብኹም ብድዐ

                    ኣቤት ንዕቐት ህዝቢ እናጥመኻስ ኢዮበልዩ

                    ኣንታ ህግደፋውስ ክሳብ ክንደይ ድዩ ዓሽዩ

                      ንህግደፍ ዝኣምን ሰብ ተጎኒፉ ድዩ ተሰርዩ

                      ሽሕ ግዜ ተመራሚርኩም ልብኹም ኣጽርዩ

                                              

                    እናሰሓቕና እናሓጨጭና ንጠፍእ ዘለና ህዝቢ

                     ዉሕ ዉሕ ንግደፎ ከም ሉጓም ዘይብሉ ከልቢ

                     ተማዒድክን ተመኺልኺርን ብንእሽቶይ ብዓቢ

                   እምቢ ካብ በልክን በላ ኣሻፈር በላ ጸረ ህዝቢ

                     

                     ብኹሊት ጥራይ ትናቀሳቐሳስ የላን ድያ ታልቢ?

                       ኩሉ ወሲድዎ ከይገደፈ ዋላኳ ንእሽተይ ቀልቢ                      

                     ጎዶሎ ገይሩክን ጨካናት ክትኮና ኣንጻር ህዝቢ    

                     ንስኽ ተደንግጻ ካብቲ ዓዲ ዘሎ ጥሜት ዓጽቢ    

                          

                             ሃየ በላ ወርቂ ተሸሊምክን ዕበዳ

                            ረጋግጾኦ ሬሳ ከም ዓውዲ መኸዳ

                             ከም ኣመልክን ኣጉርዓ ኣኵድዳ

                            ሓቂ በተኽ ዝኾነ ሰብ የብሉን ዕዳ

                           ተዋሪድክን ንህዝብኽን ከተዋርዳ

                                      

                          ልዕሊ ሬሳ ዝኹሉ ወርቂ ኣብ ክሳዳ

                           ታይ ጉዱዩ ዝኸ ዓቢዳ ድያ ተሸዲዳ

                           ረሲዓቶም ጀጋኑ ዝተሰውኡ ኣብ ሜዳ

                           ሓቂ ኪሒዳ ተሰሪዓ ምስተን ዝዓበዳ    

                          ነዋርም ኣደታት ህግደፍ ኣጋልዕ ዒንድዳ

                           ሬሳታት ረጊጸን ኣብ ልዕሊኡ ዘኹድዳ

                              መርገሞም ከይወርደኩም  

                             ኣይተቖጥዑ ንህዝብኹም

                                ዓገብ ይብሉለዉ ደጋጊም                                                                                                                                                                                                           

                           

                       ጌና እሱራትና ኣሰሮም ከይተፈልጠ

                       ከይተቐብረ ሬሳ ባሕሪ ዝተዋሕጠ

                        ብሓለንጊ ህግደፍ ቆርቦቶም ናተቐልጠ

                       ብዘይ ምሕር ገበል ህዝቢ እናተዋሕጠ

                                        

                     ሬሳታት ህዝብና ናብ ባሕሪ እናንሰፈፈ

                       ህግደፋዊ ድማ ጓይላ መሪጹ ከይተሰከፈ

                       ንኹሉ ሽግር ረሲዑዎ መቕዘፍቲ ዝሓለፈ

                       ጓይላን ዳንከራን መሪጹ ስለ ዝተወለፈ

                       ቅጭጭ ዘይብሎ ኩነታት ዘሎ ዝሓለፈ

                                        

                      ፍርቂ መሬትና ኣብ ኢድ ጸላኢ እንከሎ

                      ነየናዩቲ ናጽነት ተባሂሉ ዝዕንደረሉ ዘሎ

                       መግዛእቲ ተልገሰ ዝገደደ ዕረ ኣጥርዩሎ

                       ከም ባርያ ብዘይ ዶመዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ

                       እቲ ሰላምን መሰልን ራህዋን ድኣ ኣበየሎ?

                       ሃገርና እናጸነተስ ቡሩራዊ ዮቤልዩ ክንብሎ

                                  

                     ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ተኣሲሩ እንከሎ

                       ዓዲ ሓዘን ዓዲ ድኹም ዓቕሚ ዝጎደሎ

                     ቅሳን ስኢኑ ኣብ ሃገሩ ምዩቕ ዝብል ዘሎ

                       በየናይ መለክዒ ድኣ ኢና ነጻነት እንብሎ

                     ክንዲ እሱራት ዝፈትሕ መሊሱ ዝኣስር ዘሎ

                     እንታዩ ተመሓይሹ ኢዮቤልዩ ዝበሃልዘሎ

                                       

                    እቲ ብሙዑታት ጀጋኑ ሓራ ዝወጸ መሬትና

                      ብዘይካ ህግፍን መሳርቕቱን ታይ ተጠቒምና

                      ካብ ባዕዳውያን መግዛእቲ ሓሲሙዎ ህዝብና

                       ለይቲ ምስ መዓልቲ መርገም ኮይኑ ክእለትና

                   ብጥምየት ደርቂ ተሳቒዩ ዘሎ መስኪን ህዘብና                                                                   

                   ዓደይዓደይ ጥራይ ብመልሓስ ኣዚዩዩ ዘንዕቐና

                    ጓይላ ተኺልካ ኣይፍታሕን እዩ ጸገም ህዝብና

                   ካብ ንህግደፍ ንህዝብና ዘይንሕግዝ ኣዋህሊልና

                                       

                    ካብ ሕሉፍ ተንኮል ታሪኹ እንተዘይ ተማሃርና

                    ከምዚ ናገበረዩ ህግደፍ ክሳብ ዘሎ ከዘናግዓና

                  ዓጢቑዩ ዘሎ ከጽንቶ ክሓኮ ኤሪትራዊ ባህልና

                     መላእ ህዝቢ እንተዘይ ወገዞ ነዚ ሕሱም ጸላኢና

                                        

                     ነዊሕ ግዜ ከይወስድ ባርነት ጭኩናት ህዝብና

                     ኣብ ዓልም ዘለና ኩልና ይኣክል ንበል ሓቢርና

                    ካልእ ምርጫ የለን ንዕጠቕ ብሓባር ከይጸነትና

                 ኣማዕዲና ክይንስእና እነፍቅራ ኤሪትራና

                     ኤረና ኩሑሎ ሎም ዘመን ሓዲኡሎ

                                      

ካብ ደቡባዊ ሸነኽ ቱርኪ ማለት ካብ’ቲ ንዒራቕ፣ ኢራን፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን ዘራኽብ ቦታታት መበገሲኡ ዝገበረ፡ ከምኡ’ውን ብመትረብ “ሻጥ ኤል ዓረብ” ንቐጠር ሕቡራት ዒማራት ዓረብ ወሲኹ ብመጻብቦ ሖርሙጽ፡ ክሳብ ዖማን ዝምጠጥ፡ ብባሕሪ ዓረብ ተዃሊሉ ንጎቦ ጓርደፋይ ሕቖኡ ሂቡ፡ ብመጻብቦ ባብ ኤል መንደብ ጌሩ ንኤርትራ፣ የመን፣ ስዑዲያ ሓቚፉ፡ ኣንፈት ሰሜን ናብ መትረብ ስወጽ ድሕሪ ምምርሑ ከኣ፡ ናብ ደቡባዊ ባሕሪ ሜዲትራኒያን ዝዝርጋሕ’ሞ፡ እስራኤል፡ ሊባኖስን ሶርያን ዝጥርንፍ ሓደ ኣዝዩ ሰፊሕን ስትራተጂካውን ቦታ ኣሎ።

Read more: ዝተመኽነየ ይመኽነ ልኡላውነት መሬት...

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox