ብቀዳምነት ዕዙዝ ሃገራውን ምሕዝነታውን ሰላምታና ይብጻሕኩም። ብምቕጻል ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) "ዘመን" ዝኽሪ 21 ዓመት ምቕንጻል ኣካለ ስንኩላት ኤርትራ ምክንያት ብምግባር ብ13 ሓምለ 2015 ኣብ ኣየር ተፈኒያ፡

ድሮ ንስራሕ በቒዐ ምህላዋ ንመላእ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ፈተውቲ ኤስደለን ነበስር። ናብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኤስደለ www.zemen.org ኢልኩም ክትኣትዉ ከም ትኽእሉ ንገልጽ። ብሃናጺ ሓሳባት፡ ጽሑፋት፡ ግጥምታትን ኣውንታዊ ነቐፌታዊ ደገፍን ንምስታፍ ምስ ትደልዩ ድማ፡ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ’ዚ፡ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ክትሰዱልና ድማ ንዕድመኩም። ንኩሎም ኣብ ሃናጺ ሓሳባት ተሞርኲሶም ንዝመጹና ጽሑፋት ብማዕረ ከነተኣናግድ ምዃና’ውን ነረጋግጽ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና "ዘመን" ብምእታው፡ ብFacebookን ብtwitter’ውን ክትረኽቡና ከም ትኽእሉ ንሕብር፡፡

ንተሳትፎኩም ክቡር ምስጋናና ነቕርብ

ብደሓን ምጹ

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

21 ሓምለ 2015