^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 41 guests and no members online

ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት፡ ሓባራዊ ጠቕሚ ወይ ዕላማ ንምርግጋጽ ብሓባር ይሰርሑ’ዮም። ቅድሚ ናብ ተግባር ምውፋሮም ግን፡ ብዛዕባ’ቲ ከረጋግጽዎ ዝደልዩ ጠቕሚ ወይ ዕላማ ኣመልኪቶም ምርድዳእ ይገብሩ። መደብ-ዕዮ ወይ ዕማማት የነጽሩ። ናይ ኣገልግሎት ግዜኡ፡ ወይ ዝመሓየሸሉ ኣገባብን ብግቡእ ዘስፈረ፡ ቀያዲ ውሽጣዊ ዓንዲ ሕጊ (ህንጻ-ሕጊ) ተኻቲዑም የጽድቑ። ደረት ስልጣኑን ናይ ግዜ ገደቡን ዝተወሰነ፡ ብደሞክራስያዊ ምርጫ ድዩ ብስምምዕ ዝመርሖም ኣካል ይመርጹ። ናብ መሪሕነት ዝደየቡ ሰባት፡ ብዝተቐመጠሎም ሕጊ መሰረት ጥራሕ ይሰርሑ። ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጥሞም፡ ምስ ዝመረጽዎም ሰባት ይላዘቡ። ናይ ስልጣን ግዜኦም ምስ ኣኸለ ከኣ ጸብጻቦም ብግቡእ ኣቕሪቦም መዝነቶም የረክቡ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣገባብ ይንኣስ ይዕበ ኣብ ዝኾነ በርገስ ማሕበራት ዝትግበር ልሙድ ኣሰራርሓ’ዩ። ቀረባ ኣብነት ማሕበር ሰንበትና፡ ማሕበር መድሃኔ ኣለምና ንጹር ሕግታት ኣለዎም። ናይ ንግዲ ኮርፖሬሽናት ንጹር ስርዓተ ሕጊ ኣለዎም። ዕቁብ ስርዓተ ሕጊ ኣለዎ። ሃይማኖታዊ ትካላት ብተመሳሳሊ ምስ ናይ ጽቡቕ ስነ-ምግባሩ ቀያዲ ሕግታት ኣለዎም። ጸገም ህዝብን ሃገርን ክፈትሕ ኢሉ ዝተበገሰ ፖለቲካዊ ጉጅለ፣ ምንቅስቓስ፣ ውድብ፣ መንግስቲ እሞ ኸኣ፡ ዝሰጠመ ተሓታትነትን ዝኸበደ ሓላፍነት’ዩ ዘለዎ።

ሰብ ወይ ሰባት፡ ኣባላት ማሕበር ሰንበቴ፣ ማሕበር መድሃኔ-ዓለም፣ ዕቁብ፣ ናይ ንግዲ ኮርፖሬሽን፣ ፖለቲካዊ ውድብ ክኾኑ ክሓቱን ክሕተቱን እንከለው፡ ብዛዕባ ከመይነት ዕላማ፣ ሕጋዊ ተሓታትነት፣ መሰልን ግቡእን ተረዲኦም’ዮም ዝኣትው። ሕጋዊ ተሓታትነት ኣብ ዘይብሉ፡ መሰልን ግቡእን ኣብ ዘየኽብር፡ ጠቕሚ ኣብ ዘይረኽብሉ፡ መሪሕነቶም ኣብ ዘይመርጽሉን ዘይምረጽሉን፡ ውልቀ ሰባት ከም ድሌቶም ኣብ ዝጻወትሉ፡ ዝኣስርሉን ዝፈትሕሉን ኣባላት ክኾኑ ኣይመርጹን። ኣይግባእን ድማ።

እሞ’ቲ ኣብ 1994 ካብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ተሰጋጊሩ ዝተባህለ ውድብ፡ ሕጂ ኣበይ ኣሎ? ብ1994 ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ምስ ተገብረ፡ ክሳብ ሎሚ ወርሒ ሓምለ 2015 ኣብ ዘሎ ግዝያት ጉባኤ ኣይተገብረን። ኣብ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ፡ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ማእከላይ ሽማግለን ኮይኖም ዝተመርጹ፡ ገለ ተኣሲሮም፣ ገለ ኣርሒቖም ተሰዲዶም፣ ካልኦት ከኣ ብባህሪያዊ ሕማምን ብጉልባብ ወቕዒ ልቢ፡ ምምራዝ መግቢ፣ ምኽንያቱ ዘይተፈልጠን ሓደጋ መኪናን ብህይወት የለውን። እቶም ዝተረፉ ብርግጽ ብሕጋውን ፖለቲካዊ ቋንቋ ምልኣታ ኣኼባ ከካይዱ ዘኽእሎም ቁጽሪ የብሎምን። ምልኣተ ኣኼባ ይሃልዎም ኣይሃልዎም ድማ፡ ብስም ህግደፍ ኣኼባ ኣየካይዱን። መግለጺ ኣይወጽኡን። ብስም ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ግን ይውድቡ። ኩሉ ነገር ስጊንጢር’ዩ። ንኣብነት መንእሰያት ህግደፍን ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን። ስለዚ ብሕጋውን ፖለቲካውን መምዘኒታት ህግደፍ ዝበሃል ውድብ ኣበይ ኣሎ? ፖለቲካዊ ቻርተሩን ዓንዲ ሕጉን ኣበይ ኣሎ? መሪሕነቱ ኣበይ ኣሎ? እዞም ብኣባላት ህግደፍ ዝጽውዑ እንታይ ከዐውቱ ዝተጠርነፉ’ዮም? ራኢና፡ መምርሒና፡ ሕግና ኢሎም ዝዛረብሉ የብሎምን። ረብሓ ናይ መን ከረጋግጹ፡ ስልጣን ናይ መን ክሕልው፡ ዝና ናይ መን ክዕቅቡ’ዮም ብደም ንጹሃት ዝሕጸቡ ዘለው? ብሕጋውን ፖለቲካውን ኣዘራርባ፡ ህግደፍ ኣሎ ግን ናብ ደቂ-ሕድርትና ተቐይሩ’ዩ ዝብል መጎት እንተዘይኣምጺኦም ህግደፍ ዝበሃል ውድብ የለን። ናብ ደቂ ሕድርትና ተቐይሩ ብህዝብን ሃገርን ዝጣላዕ፡ መንእሰያት ህግደፍን ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍን እናበለ ዝውድብ ፖለቲካዊ ውድብ ኣሎ ኢልካ ክትቅበል ከኣ ዘይንቡር’ዩ። ስለዚ ብሕጋውን ፖለቲካውን መዕቀኒታት “ህግደፍ ዝራኣየ ዓይኑ ይብራህ”?

ላይነ’የ ካብ ማይ ዓይኒ

ካብ ወግዓዊ ልሳን ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ሓምለ 2015 ዝተወስደ

ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትር፡ 26-08-2015

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox