^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 57 guests and no members online

ኣደ መንበር ህግደፋዊት ሃማደኤ ዝተመጠወላ ስልጣን ንምዕቃብ ኣብ ባይታ ካብ ዘሎ ሓቂ ወጻኢ ሓሶት ትዘርእ ከም ዘላ ተገሊጹ

 

ተኽኣ ተ/ሚካኤል ዝተባህለት ኣደ-መንበር ስማዊት ህግደፋዊት ማሕበር ሃማደኤ፡ ብስም ደቂ-ኣንስትዮ ብተዘዋዋሪ ካብ ኢሳያስ ንመጋበርያነት ንዝተዋህባ ስልጣን ንምዕቃብን፡ ተፈታውነት ንምርካብን ነተን በቲ ስርዓት ድከተን ዝበልዓ ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብሳላ መንግስቲ ብቑጠባውን ማሕበራውን መዳያት ርኡይ ለውጢ የምዝግባ ኣለዋ ክትብል ዘስመዓቶ መደረ: ድሕሪ ኣኼባ ደፋር ልእኽቲ ብስምና እንጀራኣ ከተብስል፡ ብዛዕባና ኣብ ክንዲ ንነግራ ክትነግረና ዝብል መዛረቢ ኮይና ከም ዘላ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ሱዳን ሓቢሮም።

ኣደ መንበር ህግደፋዊት ሃማደኤ ኣብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ሳዋን ካልኦት ቦታታትን ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ኣኼባ ከተካይድ ከም ዝቐነየት፡ ኣብ ኩሉ ዝገበረቶ ኣኼባታት፡ ህዝቢ ኤርትራ ሳላ መንግስቲ ዝፈቐዶ መደባት ትምህርትን ዝሰለዖ ባጀትን ብዝገርም ናህሪ ማሕበራዊ ህይወቱ ይልወጥ ኣሎ፡ ብፍላይ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ቀጥታዊት ተረባሒት ናይ ዝምዝገብ ዘሎ ፖለቲካውን ልምዓታውን መደባት ኮይና ኣላ። ንዝያዳን ተወሳኽን ዕቤት ድማ ንመደባት መንግስቲ ብግቡእ ተረዲኣ ኣብ ግብሪ ንምትጓሙ ብንጥፈት ክትዋሳእ ኣለዋ እናበለት ብሓውሲ ትእዛዝ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ቁጠዐ ፈጢሩ ደሓን መዓልትኺ ተጸበዪ ዝብል ርእይቶ ካብ ብዙሓት ዝስማዕ ቅሬታ ምህላውን ኣረዲኦም።

 

ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዝተወሰኑ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ተሰጋጊሮም።

 

ኣብ ሊብያ ንህይወቶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ዝርከቡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ከም ዘለው፡ መንግስቲ ጣልያን ብኣባል ኤውሮጳ ሕብረት ዝኾና ሃገራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንዝመጽእዎ ስደተኛታት መዓስከራት ከፊቱ ብሓውሲ ጅሆ ካብ ምሓዝ ሓሊፉ፡ ብግቡእ ስደተኛታት ተቐቢሉ ኣየጣየስን ንዝብል ክሲ መልሲ ንምሃብ ይመስል፡ ብናይ ወተሃደራት ነፈርቲ 162 ሰባት ካብ ሊብያ ናብ ሃገሩ ከምዘእተወ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ጸብጺበን።

እቶም ካብ’ቲ ባርነታዊ ንግድን ጾታዊ ዓመጽን ዝካየደሉ ናይ ሲኦል መሬት ሊብያ ናብ ኢጣልያ ናይ ምስግጋር ዕድል ዝገጠሞም ስደተኛታት፡ ዜጋታት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን የመንን ከም ዝኾኑ፡ መስርሕ ምስግጋር ገና ቀጻሊ ከም ዝኾነ፡ ግን ከኣ ብመንጽር’ቲ ኣብ ሊብያ ዝፍጸም ዘሎ ሰብኣዊ ግፍዕታት ኣዝዩ ዘግምታዊ ብምዃኑ ሻቕሎት ከም ዝሓደሮ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምሕባሩን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

 

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣመሪካ ገንዘባዊ ደገፍ ትገብረለን ሃገራት ንመርገጺና ክድግፋ ኣለወን እንተዘይኮይኑ ግን ክብል ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ብዙሓት እንኮላይ ኣብ ኣማሪካውያን ኣግራሞት ፈጢሩ።

ካብ እዋን ምረጹኒ ጎስጓስ ዝገብረሉ ዝነበረ ግዜ ክሳብ ሕጂ፡ ዝህቦ ርእይቶታት ምስ ክብሪ ርእሰ ሓያል ኣመሪካ ዘይኸይድ ሕድሕዱ ዝራጸም’ዩ ዝብል ትዕዝቢ ከም ዘለዎ እንከሎ፡ ኢዮሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ክትከውን’ያ ምባሉ ዳርጋ ንኩሉ ንደላዪ ሰላም ማሕበረ ሰብ ዓለም ዘገረመ ከምዝኾነ፡ እዚ ግጉይ ርእይቶ’ዚ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ተቓውሞ ከም ዝገጠሞ፡ ቀጺሉ ህጹጽ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብ ዝተጸዋዓሉ፡ ንሕና ሚሊዮናትን ቢሊዮናትን ገንዘብ ንልግሰለን ሃገራት ንርእይቶና ክድግፋ ኣለወን። ንርእይቶና ዘይድግፋ ሃገራት በዓል መን’የን ዝርዝር ኣስማተን ተመዝጊቡ ክመጽኣኒ ኣለዎ ምባሉ፡ ርእስኻ ክኢልካ ደው ዘይምባል ክሳብ ክንደይ ዋጋ ዘኽፍል ከምዝኾነ፡ ዝተፈላለዩ ጸሓፍትን ትካላት መራኸቢ ብዙሓንን ርእይቶታት ይህብሉ ኣለው።

ህጹጽ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ብ128 ድምጺ ኢዮሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል’ያ ንዝብል መርገጽ ትራምፕ ከም ዝነጸጎ፡ ነብሱን እስራኤል ሓዊሱ ናይ 9 ሃገራት ደገፍ ከም ዝረኸበ፡ 35 ሃገራት ድምጺ ተዓቅቦ ከም ዝገበራ፡ 21 ሃገራት ድማ ኣብ ኣኼባ ከምዘይተሳተፋን ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ኣረጋጊጹ።

ትረምፕ ድሕሪ ብ128 ሃገራት ዝገጠሞ ተቓውሞ፡ ብወኪሉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ፡ ሃገረይ ኣመሪካ ከም ሎሚ ተገሊላን ውድቀት ገጢምዋን ኣይፈልጥን ከም ዝበለ፡ ነተን ገንዘብ ዝሕግዘን ዝነበረሞ ብኣንጻሩ መርገጽ ዝወሰዳ ሃገራት ክንረአ ኢና ኢሉ ይሕንሕነለን ከም ዘሎ፡ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ይህቦ ካብ ዝነበረ ባጀት ብኣማኢት ሚሊዮናት ከጉድል ምዃኑ ምሕባሩ፡ ዛጊት ካብ ደገፍቱ ላቲን ኣመሪካዊት ሃገር ጓቲማላ ኣብ ቴል ኣቪቭ ንዝርከብ ኤምባሲኣ ናብ ኢዮሩሳሌም ከተግዕዞ ምዃና ብወግዕ ምሕባራን እተን ማዕከናት ዜና ሓቢረን።

 

መራሕቲ ቱርክን ሱዳንን ተራኺቦም ንግዳዊ ንጥፈታቶም ካብ ዝነበሮ ናብ 10 ቢሊዮን ዶላር ሓፍ ከብልዎ ተሰማሚዖም።

 

ፕረሲደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ብ24 ታሕሳስ 2017 ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከም ዝገበረ፡ ዕላማ እቲ ምብጻሕ ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም መንግስታት ዝጸንሐ ቁጠባዊ ንግዳውን ካልእ ጉዳያትን ካብ ዝነበሮ ንምሕያሉ መሰረት ዝገበረ ከም ዝኾነ፡ ረድዮ ጀርመን መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብ25 ታሕሳስ 2017 ጸብጺባ።

ክልቲኦም መራሕቲ ቅድም ክብል ዝነበረ ናይ 500 ሚሊዮን ዶላር ንግዳዊ ስምምዕ ናብ 10 ቢሊዮን ዶላር ሓፍ ክብል ከምዝተሰማምዑ፡ ኣብ ቀጠርን ብስዑዲያ ዝምራሕ ምሕዝነትን ተፈጢሩ ዘሎ ሓርፋፍ ዝምድና፣ መራሒ ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢዮሩሳሌም ዝወሰዶ ዘሓላፍነታውን ሓደ ሸነኻውን ውሳነን መርገጽ መንግስታቶም ኣመልኪቶም ብሰፊሕ ከም ዝተረዳድኡ ፈለጥቲ ውሽጢ ሓቢሮም።

ጣይብ ኤርዶጋን ኮነ ብረሲደንት ኣል በሽር፡ ከካብ ናቶም መንቀሊታት ምስ ምዕራብ ሃገራት ብፍላይ ከኣ ምስ ኣመሪካ ኣብ ምትእምማን ዝተሰረተ ዝምድና ከምዘይብሎም ይፍለጥ’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 27-12-2017

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox