^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 61 guests and no members online

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብነታዊ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ተገይሩ።

ትካል ጸጥታ ህግደፍ መርዓውቲ ዝርከብዎም 32 ኣመንቲ ጴንጠቖስጣል ከም ዝኣሰረ ተገሊጹ።

ንግስነት ቀጠር ኣብ ስዋኪን ሱዳን ሓድሽ ወደብ ክሰርሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ይግለጽ ኣሎ

ንጽጉማት ዝውዕል ገንዘባዊ ደገፍ ንምትእኽኻብ ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ዝገብር ዘሎ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ ብህዝቢ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሉ ኣሎ።

ንጽጉማት ዝውዕል ገንዘባዊ ደገፍ ንምትእኽኻብ

ኣብ ኣሜሪካ ዕዶት ዝገብር ዘሎ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ ብህዝቢ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሉ ኣሎ።

ብሰንኪ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ኣዕናዊ ፖሊሲ፡ ማሕበራዊ ህይወቶም ተናጊዑ፡ ገለ ካብ ሃገሮም ወጺኦም ዝተሰዱ፡ ገለ ካብ ማይ ቤቶም ብምፍንቓፍል፡ ኣብ ከቢድ ጸገም ንዝወደቑ ኤርትራውያን ደገፍ ዝውዕል ገንዘባዊ ሓገዝ ንምትእኽኻብ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 2018 ጀሚሩ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕዶት ዝገብር ዘሎ ኣባል ቦርድ ማሕበር ረድአትን ምዕባለን ኤርትራ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ተልእኾኡ ብጽቡቕ የሰላስል ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ’ቲ ቦታ ሓቢሮም።

ኣብ ኤውሮጳ ሃገረ ጀርመን ዝነብር ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ንዝተዓቑቡ ምንጪ ቁጠባዊ እቶት ንዘይብሎም ከም ኣዴታት፣ ህጻናት፣ ሽማግለታት፣ ውጉኣት ሓርነት ዝርከብዎም ኣካላዊ ጸገም ዘለዎም ስደተኛታት፡ ከምኡ’ውን ነበርቲ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ንዘለዎም ሓባራዊ ማሕበራዊ ጸገማት ንምቅላል ብዘይዕረፍቲ ዝነጥፍ ዘሎ ግዱስ ኤርትራዊ፡ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ግዱሳት ኤርትራውያንን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ጽቡቕ ከም ዝተቐበልዎ፡ ዑደቱ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ቀጻሊ ምዃኑን እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

ትካል ጸጥታ ህግደፍ መርዓውቲ ዝርከብዎም 32 ኣመንቲ ጴንጠቖስጣል ከም ዝኣሰረ ተገሊጹ።

ንሓለዋ ስልጣን ሓደ ሰብ ክበሃል፡ ጸረ- ናይ እምነት ነጻነት ድግድጊት ተዓጢቑ ዝነጥፍ ዘሎ ትካል ጸጥታ ህግደፍ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 2018 ብሕቡእ ጸሎት ክትገብሩ ሓሲብኩም ዝብል ምኽንያት ብምቕራብ ካብ ንእዲ ሕጽነቶም ብጃምላ ወሲዱ ከም ዝኣሰሮም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራውያን ዝተዘርገሐ ዜና ኣረዲኡ።

ምንጪ ሓበሬታኡ ዎርልድ ዎች ሞኒተር ንዝተባህለ ትካል ዝገበረ እቲ ዜና፡ ገለ ካብ’ቶም ካብ ንእዲ ሕጽኖት ዝተወስዱ ዜጋታት ኣብ’ቲ ብጭካነ ኣመሓደርቱን ብስእነት ማሕበራዊ ቀረባቱን ብዙሓት ዝሰክሕሉን ህይወት ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ድማ ብተመልከተለይ ዝተቐዝፈሉ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ከም ዝተወስዱን ኣመልኪቱ።

ኣባላት ባይቶ ኣመሪካ፡ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ንዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ደብዳቤ ከም ዝሰደዱ ተፈሊጡ።

ኣብ እስራኤልን ዮርዳኖስን ዑደት ክገብሩ ዝቐነዩ ኣባላት ኮንግሬስ ኣሜሪካ፡ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ኣተሓሕዛ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝተነግረሎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ፡ እቶም ኣብ ኣብ ሳህሮኒም ቀይድዎም ዘሎ ድማ ብፍላይ ክፈትሖም ናብ ቀዳመይ ሚኒስተር እታ ሃገር፡ ቤኒያሚን ናታንያሁ ደብዳቤ ከም ዝጸሓፉ ረድዮ ኤርትራ ብ1 ሚያዝያ 2018 ጸብጺባ።

ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣተሓሓዛ እቶም ስደተኛታት ዝኣክል ሓበሬታ ምስ ረኸቡን፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል ድማ ነቲ መንግስቲ ዘውጸኦ ኣገዲድካ ናይ ምጥራዝ መደብ ዝገትእ ዘመሓላለፎ ውሳነ ምስተመልከቱን መንግስቲ ናታንያሁ ነቲ ሕጋዊ ውሳነ ሰጊሩ ስደተኛታት ክኣስር ቅኑዕ ኣይኮነን ከም ዝበሉን ኣረዲኡ።

ምስዚ ብዝተኣሳሰረ ካልእ ዜና፡ መንግስቲ እስራኤል ብዝተፈላለዩ ወገናት ክቐርበሉ ብዝጸንሐ ምሕጽንታን ኩነኔን ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ከኣ ብዝጸሓፍሉ ዓገብ ዝብል ደብዳቤን፡ ኣስታት 16 ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ኣስማተን ዘይተገልጸ ሃገራት ምዕራብ ንምስግጋር ኣብ ስምምዕ በጺሑ ምህላው ብ2 ሚያዝያ 2018 ፍንጪ ከም ዝሃበ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን።

ኣብ ኢትዮጵያ ኣብነታዊ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ተገይሩ።

ኢትዮጵያ ኣስታት ካብ ቅድሚ 3 ዓመት ጀሚራ፡ ብዝተፈላለዩ ናይ መሰል ሕቶታትን ኣንፈቱ ዘይፍለጥ ናዕብን ክትናወጽ ምጽናሓ፣ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ንብረትን ዝበጽሕ ዝነበረ ዕንወትን ሞትን በቲ ንቡር ኣገባብ ክገትኦ ብዘይምኽኣሉ፡ ክልተ ግዜ ናይ ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ከም ዘውጸአ፣ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ኢህወደግ ዝተፈጥረ ካብ ባህሊ ናይ’ቲ ግንባር ውጽእ ዝበለ ዘይምቅብባልን ምጥርጣርን፣ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ኣቶ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ብሰናይ ፍቓዶም ስልጣኖም ከረክቡ ምሕታቶም ተደኣማሚሩ፡ ኢትዮጵያ ናበይ ዝብል ተፈጢሩ ዝጸንሐ ሻቕሎ ብ2 ሚያዝያ 2018 ብዝተገብረ ወግዓዊ ኣብነታዊ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን እፎይታ ከም ዝረኸበ ይግለጽ ኣሎ።

ገዛኢ ሰልፊ ኢህወደግ ኣብ ውሽጡ ብዘካየዶ ነዊሕ መዓልታት ዝወሰደ ገምጋምን ነቐፌታን እቲ ሓደጋ ዘንጸላልዎ ዝነበረ ሻቕሎት መልክዕ እናሓዘ ከም ዝመጽአ፡ ኣቦ-መንበር ኢህወደግን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ኮይኖም ን6 ዓመት ዘገልገሉ ኣቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ፡ ኣቦ-መንበር ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ደሞክራስያዊ ውድብን ኣቦ-መንበር ኢህወደግን ኮይኖም ኣብዚ ቐረባ ብዝተመርጹ፡ ዝተፈላለየ ናይ ትምህርትን ስራሕን ተመክሮ ከም ዘለዎ ዝተነግረሉ ወዲ 42 ዓመት ዶ/ር ዓቢይ ኣሕመድ ዓሊ፡ ኣብ ቅድሚ ብህጹጽ ዝተጸወዐ ሃገራዊ ባይቶ ብድሙቕ ስነ-ስርዓት ኣረኪቦም።

ብመሰረት ሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ሕጋዊ ምርጫ ዝበዝሐ ድምጺ ዝረኸበ ሰልፊ ሕጹይ ቀዳማይ ሚኒስተር የቅርብ ዝብል ዓንቀጽ፡ ኢህወደግ ብዘይ ዝኾነ ተወዳድሪ ሰልፊ፡ 180 ኣባላት ዘለውዎ ቤት ምኽሪ ናይ’ቲ ግንባር ተኣኪቡ፡ ኣብ ውሽጢ ኣባላቱ ብዝገበሮ ምስጢራዊ ደሞክራስያዊ ምርጫ፡ ዶ/ር ዓቢይ ኣሕመድ ብ108 ድምጺ ኣቦ-መንበር ኢህወደግ ከም ዝኾኑን ሃገራዊ ባይቶ ኢትዮጵያ ድማ ሕጊ ተኸቲሉ፡ ንኣቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ ኣሰናቢቱ፡ ንዶ/ር ዓቢይ ኣሕመድ ብቀዳማይ ሚኒስተርነት ከም ዝተቐበለን ብወግዒ ኣፍሊጡ።

ንግስነት ቀጠር ኣብ ስዋኪን ሱዳን ሓድሽ ወደብ ክሰርሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ይግለጽ ኣሎ።

ንግስነት ቀጠር ምስ ሱዳን ዝጸንሖ ዝምድና እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ፡ ከም መግለጺ ናይ’ዚ ድማ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ስዋኪን ኣብ ዝተባህለ ቦታ ሓድሽ ወደብ ንምስራሕ ምስ መንግስቲ ሱዳን ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት 4 ቢሊዮን ዶላር መዲቡ ብተግባር ስራሕ ንምጅማር መደባት የጻፍፍ ምህላውን ካብ ሱዳን ዝተረኽበ ሓበሬታ የረጋግጽ።

እዚ 4 ቢሊዮን ዶላር ዝተመደበሉ ሓድሽ ወደብ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዓበየ ወደብ ክኸውን ትጽቢት ከም ዝግበረሉ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ህንጸቱ ተዛዚሙ ስራሕ ክጅምር ውጥን ወጺእሉ ከም ዘሎን ኣብ ቁጠባ ሃገረ ሱዳን ናቱ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ክገብር’ዩ ዝብል ልዑል ግምታት ከም ዘሎን ምንጭታትና ሓቢሮም።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 04-04-2018

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox