^ንላዕሊ ይመለሱ/ሳ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ኣንጻር ህግደፍን ሰዓብቱን ንሱር ነቀላዊ ለውጢ

ንምቋም ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ቅዋማዊ መንግስቲ

ንማሕበራዊ ፍትሕን ማዕርነትን ንምስፋን

ንምኽባር መባእታዊ ሰብእዊ መሰላትን ቅሳነትን

ጸረ ሰብ ብሰብ ምዝመዛን ቁጠባዊ ማዕርነትን ትቃለስ

Side Module

ችድድድድድድድድድድድድ ድድድ ድድድድ This is a module where you might want to add some more information or an image, a link to your social media presence, or whatever makes sense for your site.

You can edit this module in the module manager. Look for the Side Module.

ክንደይ ጊዜ ተሪፉዎ

..ግዜ ሓሊፉ - : o'clock

Countdown
expired


SinceKubik-Rubik Joomla! Extensions

ኣብ መስመር ዘለዉ

We have 68 guests and no members online

     


·       ስርዓት ህግደፍ ኣብ ካንዳ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን  ዘይሕጋዊ ግብሪ ካብ ምእካብ እንተዘይተኣርኒቡ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈቱ ክዕጾ ምዃኑ መንግስቲ ካናዳ ደጊሙ ኣጠንቂቑ።

·         ቤት ፍርዲ ሱዳን ኤርትራውያን ስደተኛታት ገንዘብ ንኽኸፍሉ የገድድ ከም ዘሎ ተገሊጹ።

ግዱሳት ኢጣልያውያን ምምሕዳር ከተማ ቦሎኛ፡

·         ስርዓት ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ ፈቲቫል ከካይድ ብምፍቃዱ ይወቕሱ ኣለው።

ዓለማዊ ቤት ምኽሪ ኣብያተ-ክርስትያናት ንሃወርያዊ መልእኽቲ

·         ኣርባዕተ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ዝድግፍ መግለጺ ኣውጺኡ።

ርእሰ ፋሽሽቲ ኢሳያስ  ምንዳፍ ቅዋም ክጅመር’ዩ ኢሉ ምእዋጁ ቀልቢ ህዝብና ከምዘይስሕብ ተገሊጹ።

መንግስቲ ህግደፍ ነታ መተኣኻኸቢት ሓርበኛታት ዝነበረት ከተማ ቦሎኛ ን23 ዓመታት ራሕሪሕዋ ድሕሪ ምናሕ፡ ናይ ህዝብና ደገፍ ዘለዎ ንኸምስል፡ ብምኽንያት 40 ዓመት ፈስቲቫል ቦሎኛ፡ ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ላምፐዱዛ ብዘይ ሕንከት ናይ ካሜራ ተዋስኦ ክሰርሕ ምቕናዩ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎ ክቱር ንዕቀት ዘንጸባርቕ’ዩ ክብል ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ ገሊጹ።

ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ ካብ 29 ሰነ ክሳብ 7 ሓምለ 2014 ኣብ ዘካየዶ 2 ስሩዕ ኣኼባ፡ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ተኣኻኺቦም ኣንጻር ፈስቲቫል ህግደፍ ተሪር ተቓውሞ ንዘስምዑ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራውያን ኣድናቖቱ ከም ዝገለጸ፡ ከምኡ’ውን ብኣርባዕተ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ንዝወርድ ዘሎ ዘይተኣደነ ሕሱም መነባብሮን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኣመልኪቶም፡ ኣብ ትሕቲ ጨካን ፋሽሽታዊ ስርዓት ኮይኖም፡ ንህይወቶም ከይሰስዑ ዝዝርግሕዎ ቅሉዕ መልእኽቲ ብትሕቶኡ ቅኑዕ፡ ተበግሶም ድማ ኣብነታዊ ምዃኑ ከም ዝገምገመ ኣብ ዘውጸኦ ደምዳሚ መግለጺ ሓቢሩ። ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ኣሰሮም ክኽተሉ ድማ ጸዊዑ።

2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ፡ ኤርትራ ሃገርና ካብ’ዚ ብፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ዘንጸላሉ ዘሎ ናይ ብርሰት ሓደጋ ብዘተኣማምን ድሒና፡ ብዘተኣማምን ሰላም ንቕድሚት ትምርሽ፡ ብኹሎም ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣገደስቲ ባእታታትን ዝቖመ ሓድሽ ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝመሓደር፡ ሓባራዊ እምነት ዝተነብረሉ ኮሚሽን ቅዋም ቆይሙ፡ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣማራጺታት ዝሓቖፈ ንድፊ ቅዋም ክዳሎን፡ ብዝህብታትናን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ነጻን ደሞክራስያውን ምይይጥ ተኻይድሉ፡ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቅዋም ክትምራሕ ምስ እትበቅዕ ጥራሕ ምዃኑ ዘለዎ ጽንዑ እምነት ገሊጹ። ዳግም ኣብ ትሕቲ ፋሽሽታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝንደፍን ዝጸድቕን ቅዋም፡ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ብምዃኑ ኣጥቢቑ ከም ዝኹንኖን ከም ዝቃለሶን ኣብ መግለጺኡ ኣረጋጊጹ።

 

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ካንዳ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን  ዘይሕጋዊ ግብሪ ካብ ምእካብ እንተዘይተኣርኒቡ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈቱ ክዕጾ ምዃኑ መንግስቲ ካናዳ ደጊሙ ኣጠንቂቑ።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ካናዳ ጆን በይርድ መንግስቲ ኣስመራ ኣብ ካናዳ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ግብሪ ምእካብ እንተዘይ ኣቋሪጹ፡ ኣብ’ታ ሃገር ዝርከብ ቆስላዊ ቤት ጽሕፈት ክዕጾ ምዃኑ፡ ብሓሙስ 10 ሓምለ 2014 ንማዕከናት ዜና ካናዳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረጋጊጹ።

 ቅድሚ ሕጂ ብተመሳሳሊ ኣጠንቂቕና ዝሰምዐና ግን ኣይረኸብናን ዝበለ ሚስተር በይርድ፡ ገንዘብ ካብ’ዞም መሳኪን ርሂጸ በላዕ ይእከብ ኣሎ። እዚ ጉዳይ ኣዝዩ’ዩ ዝስመዓና። ንመሳርሕተይ ዕቱብ ምክትታል ክገብርሉ መምርሒ ኣውሪደ ኣለኹ። ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድማ ድሕር ኣይክንብልን ኢና  ኢሉ።

ኣሕመድ ኣማን ዝተባህለ ቆንስል ህግደፍ፡ ነቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ካናዳ ዝቐረበ ክሲ ኣሉታ ድሕሪ ምሃብ፡ ንዝምድናን ክልቲኣተን ሃገራት ካናዳን ኤርትራ ልዑል ግምት ስለእንህብ፡ ምኽሪ ደኣምበር 2% ምኽፋል ካብ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቋሪጽናዮ ኢና ክብል ተሰሚዑ። ምስ’ዚ ጉዳይ ብዝተኣሳሰረ ኣብ 2013 ሓላፊ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ሰመረ ገብረ-ማርያም ብመንግስቲ ካናዳ ምብራሩ ይዝከር።

ብካልእ ዜና ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ሓላፊት ጠረጴዛ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝኾነት ሊንዳ ቶማስ ግሪን ፍልድ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘጋጥም ዘሎ ናይ ኣመራርሓን ኣተኣላልያን ስልጣንን ኣመልኪቱ ኣብ ዋሽንግቶን ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ተረኺባ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ፡ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ናይ ኣመራርሓ ክፉእ ኣብነት’ዩ ኢላ። ቀጺላ፡ ህዝቢ ንኣመራርሓኡ ዝምልከት ንጹር ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ፡ መሰሉ’ዩ። ኣብ ስልጣን ንምሕኳር ጥራሕ ዘይኮነ ንምውራድ’ውን ምሉእ ስልጣን ናይ ህዝቢ’ዩ ክትብል ገሊጻ።

ቤት ፍርዲ ሱዳን ኤርትራውያን ስደተኛታት ገንዘብ ንኽኸፍሉ የገድድ ከም ዘሎ ተገሊጹ።

 ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ንኣስታት 600 ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ መሬት ሱዳን ኣቋሪጾም ናብ ሊብያ ንምስጋር ኣብ ዝፈተሉ ግዜ ሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምድጓኖም፡ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር፡ እቶም ስደተኛታት ዝተሓተትዎ ገንዘብ ክኸፍሉ እንተዘየለ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሑ ከም ዝበየነ ተፈሊጡ።

እቲ ኣብ ሰሚናዊ ከተማ ዶንጎላ ዝተኻየደ መጋባእያ ዝሃቦ ውሳነ፡ ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነፍስ ወከፎም $4,800 ዶላር ክኸፍሉ ዘገድድ ኮይኑ፡ እቶም ቀልጢፎም ዝኸፈሉ፡ ቀልጢፎም ካብ ቤት ማእሰርቲ ተለቒቖም ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ዕድል ንምሃብ ተባሂሉ ዝተገብረ ከም ዝኾነ ምንጭታት ንውዕሎ’ቲ መጋባእያ ብምጥቃስ ጸብጺቦም።

ግዱሳት ኢጣልያውያን ምምሕዳር ከተማ ቦሎኛ፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ቦሎኛ ፈቲቫል ከካይድ ብምፍቃዱ ይወቕሱ ኣለው።

 ምምሕዳር ከተማ ቦሎኛ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ኣይጠፍኣኩምን። ኣብ’ዚ ከተማ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ሓያል ምንሕናን ከም ዘሎ ብሩህ’ዩ። እቲ ሓደ ግንባር ንመላኺ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ዝውክል’ዩ። እቲ ካልኣይ ከኣ ንምንቅስቓስ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝውክል’ዩ ድሕሪ ምባል፡ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካ ሽፍታ መንግስቲ ካልእ መለለይ ኣለዎ ድዩ” ንምዃኑ ኸ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝበሃል ምሳና እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ ክብሉ ነቲ ምምሕዳር ይወቕሱ ከም ዘለው ምንጭታት ካብ’ቲ ቦታ ሓቢሮም።

 ክላውዲዮ ማዛንቲ ዝተባህለ ጸሓፊ፡ ኩነታት ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ናይ’ዚ መበገሲ እንታይ ከም ዝኾነ ስታቲስካዊ ሓበሬታ ተዋሂብኩም’ዩ፡፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ወርሒ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ክስደዱ እንከለው’ኮ ካብ ጭቆና ንምህዳም እምበር ዓዶም ስለዝጸልኡ ኣይኮኑን ኢሉ።

 ቀጺሉ ክላውዲዮ ነቲ ፈስቲቫል ከይግበር ዝቃወሙ ኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ነቲ ኩነታት ንምርዳእ ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ ኣጋጣሚ ላፖፒስቴሊ ኣባል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢጣልያ ሓደ ጉጅለ መርሑ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክራኸብ ኣስመራ ምኻዱ’ዩ። እቲ ንኤርትራ ዝኸደ ጉጅለ ንኢጣልያ ወኪሉ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኤውሮጳ ሕብረት ወኪሉ’ዩ፡ ኣዝዩ ዝገርም’ዩ ክብል ርእይቶኡ ገሊጹ።ኣመሓደርቲ ቦሎኛ ንመላኺ ድላዩ ክገብር ከተፍቅዱ እንከለኹም፡ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ነቲ ጉዳይ ተገዲዶም ክኣትውዎ ምዃኖም ክትዝንግዑ ኣይነበረኩምን። እዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ጨቢጡ ዘሎ ስርዓት ፋሽሽታዊ ስርዓት’ዩ።

ዓለማዊ ቤት ምኽሪ ኣብያተ-ክርስትያናት ንሃወርያዊ መልእኽቲ ኣርባዕተ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ዝድግፍ መግለጺ ኣውጺኡ።

ኣብ ከተማ ጀኔብ ዝመደበሩ ዓለማዊ ቤት ምኽሪ ኣብያተ-ክርስትያናት፡ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ዘጋጥም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎ ሻቕሎት ኣመልኪቱ ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብ፡ ንሃወርያዊ መልእኽቲ ኣርባዕተ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤት-ክርስትያን ኤርትራ ዘለዎ ጽኑዕ ደገፍ ኣረጋጊጹ። መንግስቲ ኤርትራ ንጳጳስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስትያን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፈትሖም ድማ ጸዊዑ።

ምንጭታት ሓበሬታ ካብ’ቲ ቦታ ከም ዘረጋገጽዎ እዚ ብ349 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ዝቖመ ዓለማዊ ቤት ምኽሪ ኣብያተ ክርስትያናት ካብ 2-6 ሓምለ 2014 ኣብ’ቲ ኣብ ጀኔቭ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈቱ ተጋቢኡ፡  ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ብዕምቆት ብምድህሳስ፡ ህዝቢ ኤርትራ በቲ መንግስቲ ይድፈር ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ።

ስለዚ ከኣ ሓቅነት ኩነታት ኤርትራ ብምግንዛብ፡ ንሃወርያዊ መልእኽቲ ኣርባዕተ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን ኤርትራ ዘለዎ ጽኑዕ ደገፍ ብምርግጋጽ፡ ብሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ብፍልይቲ ልእኽቲ ንዝቐረቡ ሰነዳት ድሕሪ ምንባቡን ምግምጋሙን ነዚ መግለጺ ከውጽእ ከም ዝወሰነን ምንጭታት ይሕብሩ።

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 14-07-2014

   

ኣድራሻ መቓልሕ

Job Mekaleh pobox