ኤርትርዊት ማሕዘል ክሳብ ማዓስ ክትብደል

Veröffentlicht: Freitag, 20. September 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ኤርትርዊት ማሕዘል

ክሳብ ማዓስ ክትብደል

ብሐርነት ክትጽንበል‘‘

ንከም ነፋሒቶ ሕብሩ ዝለዋውጥ

ካብ ያዕ በልዎ ያዕ ንበሎ ይሰልጥ

ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ክንልውጥ;;

ኣብ ባይታ ኣርክብ ንበል ሎምሲ

ከም ሱዳናዊታን ክንረክብ ፈውሲ

ንዲክታቶር ክንትክኦ ብዲሞክራሲ‘‘

ኣርዮስ ንሱዳን ጉያ

ውድባት ኤርትረያ

ኢዱ ኣይትምሕን እያ

መራሒ ጉጅለ ማፍያ

ከይቅድመክን ጉየያ‘‘

ናይ ኤርትራዊያን ርኢቶ

ኣብ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ

ኮና ንጋኔን ክንምክቶ‘‘

ንዕላምኡ ከርዊ

ንጥፍኣት ኤርትራዊ

ዝደጎሎ ሐዊ

ኣብ ዝባንኩም ከሐዊ‘‘

መራሒ ህግደፍ

ከይረክብ ደገፍ

ከም በሺር ክግለፍ‘‘

ሕልንኡ ኩፉእ

ንኑጹሃት ከጥፍእ

ጋኔን ሐዊዩ ዝተፍእ‘‘

መራሒኦም ኮብራ

ኣማኸርቱ ኣትማን

ተንቤናይ ናይ ቀርኒ ጋኔን

ተጠንቀቑ በልዎም ንሱዳን

ከይከልኣኩም ምትእምማን‘‘

Weiterlesen: ኤርትርዊት ማሕዘል ክሳብ ማዓስ ክትብደል

ሐጋዚኣ ዝረኣየት ባርያስ‘‘መዲዳ ትሐብእ ኣብዛ ዓለምና ክንደይ ኣሎ ሕልንኡ ክፉእ

Veröffentlicht: Freitag, 20. September 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ

 

ደላዪ ፍትሒ እየ እንዳበለ ንደላይ ፍትሒ ዝጸልእ‘‘

ንተኻፈልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፖሎኛ

ዋላ ምሳኹም እንተ ዘይወዓልና

Weiterlesen: ሐጋዚኣ ዝረኣየት ባርያስ‘‘መዲዳ ትሐብእ ኣብዛ ዓለምና ክንደይ ኣሎ ሕልንኡ ክፉእ

ኤርትራዊያን ደቀባት ደቂ ርስቲ ካብ ጥንቲ ነዘዝመጹ ወረርቲ ዝኸፈልና ረዚን መስዋእቲ‘‘

Veröffentlicht: Freitag, 20. September 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።

 

እታ ኤርትራዊት ዋዕሮ

ሐማደኤ ምስ ኮና ሃረምቲ ኮቦሮ

ብምሕደራ ጃንዳ ህግደፍ ዜሮ

ሩባ ወሪዳ ማይ ብዝባና ትጾሮ

Weiterlesen: ኤርትራዊያን ደቀባት ደቂ ርስቲ ካብ ጥንቲ ነዘዝመጹ ወረርቲ ዝኸፈልና ረዚን መስዋእቲ‘‘

ብግፋ ሃገር ጥራያ ኣትሪፎማ፡ ተቃውሞ ደንበ ድማ፡ዝደሐራ ዝቐደማ፡ክንዲ ዝግደማ፡ኣብ ኣዳራሻት ድራማ።

Veröffentlicht: Donnerstag, 04. Juli 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ቆሉዑ ከለና ከምዚ ንብል ነርና;

ኣመሪካኖ ፈይ ፈይ;ክሎ ሽኮር ንኣፈይ;

ምስ ጎበዝና;ኤርትራ ንኤርትራዊያን ጨሪሕና;

Weiterlesen: ብግፋ ሃገር ጥራያ ኣትሪፎማ፡ ተቃውሞ ደንበ ድማ፡ዝደሐራ ዝቐደማ፡ክንዲ ዝግደማ፡ኣብ ኣዳራሻት ድራማ።

ገመለይ ኣዉልዔይ ኣንበልቢላ;; ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ; እንበር እንተ ተበጊሳስ;

Veröffentlicht: Montag, 10. Juni 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ንሳ እያ ከም ትማሊ ተምጽእ ራህዋ;;

ከምዚ ሕጂ ኣብ ሰብዓታት;ብኩዑሶ;ህዝቢ ብቲፎዞ ምስ ተባእሰ;ኣውራጃ ንኣውራጃ

Weiterlesen: ገመለይ ኣዉልዔይ ኣንበልቢላ;; ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ; እንበር እንተ ተበጊሳስ;

ዘለፋታት በዚሑ እሞ ሐቂ ዶ ክንዛረብ ተበላጺ መልሐስካ ከንሽቦ ግበር ኣደብ;;

Veröffentlicht: Montag, 03. Juni 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ብደገን ውሽጥን እንታይ ይበሃ ኣሎ

ጉሒላ ብነጻነትና ክምድር መን ወከሎ

ቂመኛ ደቀባት ተኣለ ዩ ዝበሃል ዘሎ;;

Weiterlesen: ዘለፋታት በዚሑ እሞ ሐቂ ዶ ክንዛረብ ተበላጺ መልሐስካ ከንሽቦ ግበር ኣደብ;;

ካብ ጌጋና ተማሂርና ዶ እወ እንተኮይኑ ተዳሊና ዶ

Veröffentlicht: Montag, 03. Juni 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

እንታይ ደኣ በበይንኻ ኣጉዶ

ንሰላማዊ ስልፊ ዲሲ ዘሰንበዶ

ንኣርዮስ ኣውሪድና ዘይንፈርዶ;;

መለይ ኣንበልብሊ

Weiterlesen: ካብ ጌጋና ተማሂርና ዶ እወ እንተኮይኑ ተዳሊና ዶ

ገመለይ ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ እንተ ተበጊሳ ንሳ እያ ተምጽእ ራህዋ

Veröffentlicht: Mittwoch, 22. Mai 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ገመለይ ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ

እንተ ተበጊሳ ንሳ እያ ተምጽእ ራህዋ;;

(ሐቂ ዶ ክንዛረብ)

Weiterlesen: ገመለይ ከይትብገስ ዕንቅፋት በዚሕዋ እንተ ተበጊሳ ንሳ እያ ተምጽእ ራህዋ