መንዩ ደመኛና ደቂ ኤረ መንዩ ቆፎ ንህቢ ዝሰበረ

Veröffentlicht: Dienstag, 03. Dezember 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን Drucken E-Mail

ምስ ወያነ ሐይሉ ዘስመረ

ትማሊ ብደምና ዝተቛመረ‘‘

ኤርትራ ባጽዕን ዓሰብን ወደባታ

ንኤርትራ ኤርትራዊያን ዋናታታ

ናታ ኣይትህብን ኣይትደልን ዘይናታ

ሐንቲ መዓልቲ ኣላ ቅሳነት ሩፍታ‘‘

ሕጂ ድማ መሊሱ ዓርዓረ

ምስ ኣቢዪ ውዲት ዝጀመረ

ናብ ባሕርና ዓይኑ ዝወርወረ‘‘

ሃገርና ኤርትራ ረኻቢት ጸበባ

ጅግና ዶ ተሳኢኑ ካብ እንዳባ

ብኢዱን እግሩን ተታሒዙ ህዝባ

ካብ ቱርኲ ኣትሒዛ ቅሳነት ዶ ረኪባ‘‘

                               

ነገር ዘይጸገበ ጓል ዋጣ ይሕጸ

ገለ ጸግዒ ንህውሐት ዝመረጸ

ገለን ምስ ህግደፍ ይቋጻጸ‘‘

ሕጂ ድማ ተሐጺብና ናብ ጭቃ

ሐዲሽ ጎብለል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ

ኣቢዪ ኮይኑ ናይ ኤርትራ ጭቃ‘‘

ኣቦኻ ርገም ኣቦኻ መርቕ

ዝርገሙ ኣቦታት የብልናን

ዝምረቑ ኣቦታት ኣደታት እንበር

ብጀካ እቶም ከዳዓት ደቂ ሃገር‘‘

ድሕሪ ነጻነት ውን ኣይረኸበን ዓስቡ

መራሕ ጭፍራ እንዳ ሃረመ ኣፍ ልቡ

ጉሒላ ሳሕል መፍትሕ ንኣቢ ኣረኪቡ

ጅግና ተሳኢኑ ኣብ ገገዙኡ ተኾርምዩ

እግሪ ዘለዎ ኩሉ ንስግር ዶብ ተጓይዩ‘‘

ብጉራ ኣቢዪ ዝተጻሕፈ መጽሐፍ እንተ ተጻሕፈ

ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ መከራን ሽግርን ዘየሕለፈ

ወደባት ይብል ኣሎ ኣይህብን ንሃገረይ ኣሕሊፈ

ኣብኣ ትደዮ ንማፍያዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝደገፈ

ከም ሃይለ ስላሴ መንግስቱ ክጉሕፎም ጸራጊፈ‘‘

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ብኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።