ብቅልጽም ህዝብና‘ህግደፍ ክጓሐፍ

Veröffentlicht: Dienstag, 24. Dezember 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ውዲተኛታት ብእዋኑ ክእለዩ

ህዝብና ጸላእቱ እንተ ዘየለልዩ

ቅሳነትን ራህዋን ኣይክርከብንዩ‘‘

Weiterlesen: ብቅልጽም ህዝብና‘ህግደፍ ክጓሐፍ

ግደፉ ደም ኣይትወለፉ እዚኦም ከለዉ ኩርኳሕ ሽግርና ኣበይ ክይፍትሕ ኣይበዝሔን ዶ ምፍርራሕ‘‘

Veröffentlicht: Sonntag, 08. Dezember 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ጀነራል ናይ ዓሻ ጎልጎል

ብዙሕ ሃለውሎው ኣይትበል

ስርሒት ዓዲ ዃላ ሰንበል

Weiterlesen: ግደፉ ደም ኣይትወለፉ እዚኦም ከለዉ ኩርኳሕ ሽግርና ኣበይ ክይፍትሕ ኣይበዝሔን ዶ ምፍርራሕ‘‘

ንሰላማዊ ሰልፊ ኦስሎ ብግጥሚ ደገፈይ ክገልጽ ብልሳን ህዝቢ ክነድምጽ መንዩ ንመሰልና ዝረግጽ‘‘

Veröffentlicht: Dienstag, 03. Dezember 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ኣብ ኦስሎ ዝበሃል ዘሎ

ኣቢዪ ከምዘይ ውክሎ

ህዝቢ ክቃወም ከሎ

መንዩ ዝፍትን ክሕንኩሎ‘‘

Weiterlesen: ንሰላማዊ ሰልፊ ኦስሎ ብግጥሚ ደገፈይ ክገልጽ ብልሳን ህዝቢ ክነድምጽ መንዩ ንመሰልና ዝረግጽ‘‘

ንህዝቢ ኣብ ዓዲ እንዳ ኣባሳበሰ ንሰብኣዊ መሰል ንሐርነት ዝጠሐሰ ቅሳነት የለን ህግደፍ ከይተደምሰሰ‘‘

Veröffentlicht: Dienstag, 03. Dezember 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ካብ ምንጪታት ቶጎሩባ ተበጊሰ

ብኡኩይ ንጥፍኣት ዝተደጎለ ሐዊ

ንደቀባት ኣጽኒቱ ንጓኖት መጣዊ

Weiterlesen: ንህዝቢ ኣብ ዓዲ እንዳ ኣባሳበሰ ንሰብኣዊ መሰል ንሐርነት ዝጠሐሰ ቅሳነት የለን ህግደፍ ከይተደምሰሰ‘‘

መንዩ ደመኛና ደቂ ኤረ መንዩ ቆፎ ንህቢ ዝሰበረ

Veröffentlicht: Dienstag, 03. Dezember 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ምስ ወያነ ሐይሉ ዘስመረ

ትማሊ ብደምና ዝተቛመረ‘‘

ኤርትራ ባጽዕን ዓሰብን ወደባታ

ንኤርትራ ኤርትራዊያን ዋናታታ

Weiterlesen: መንዩ ደመኛና ደቂ ኤረ መንዩ ቆፎ ንህቢ ዝሰበረ

እታ መዓልቲ ክትብልያ ደበኽ ናይ ክድዓት ባርነት ክብተኽ

Veröffentlicht: Mittwoch, 13. November 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ወዲ ዓሻ ክልተ ግዜ ይውቃዕ

ኣያክል ብሐሶት ምልኻዕ

ሐላፍነትካ ዘይምዝንጋዕ‘‘

Weiterlesen: እታ መዓልቲ ክትብልያ ደበኽ ናይ ክድዓት ባርነት ክብተኽ

መንዩ ሐቀኛ‘‘ መንዩ ተሐታቲ

Veröffentlicht: Donnerstag, 21. November 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ሐቂ ዶ ክንዛረብ

ታሪኽ ጀጋኑ ክምዝገብ

ተዓዛቢ ምዃን ዓገብ‘‘

Weiterlesen: መንዩ ሐቀኛ‘‘ መንዩ ተሐታቲ

ኤረና ዶ ብህግደፍ ትሕሎ 3ይ ክፋል

Veröffentlicht: Mittwoch, 13. November 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን

ህግደፍ ብኸመይ ይዕወት

ብፕሮፖጋንዳ ብውዲት ብሐሶት

ብከይትእሰር መሰልካ ኣይትሕተት‘‘

Weiterlesen: ኤረና ዶ ብህግደፍ ትሕሎ 3ይ ክፋል