ሃልሃልታ መለይ ዑፍ ዓሲላታ ቃልሲ ኣብ ባይታ

Veröffentlicht: Sonntag, 27. Oktober 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን Drucken E-Mail

ዘስደምም እዩ ዘስደምም

እዚ እንዳ ሰማዕካስ ትም

ብደውና ውዲት ከደግም‘‘

እንተ ንፋቐር ንሳነ

ህግደፍ ዶ ምሻደነ

ዝያዳና ሐያል ምኾነ‘‘

እቲ ሐደ ተዳናጋጺ

ሐደ ከይንዕወት ዝቖጺ

ህግደፍ ደምና ይመጺ

ኣንፈቱ ሲሒቱ ቃልሲ‘‘

ቀዳሞት ምስ ኮና ትንክፍ

ነቲ ገዲፍካ ናብቲ ሕልፍ

ህዝቢ ይጸንት ብህግድፍ‘‘

ተቃውሞ ደንበ

ክንዲ ዝውስን ክጽበ

ኣይረኤናን ዝሰዓበ

ጨናፍር ኣብዚሑ ዘርከበ‘‘

ኤረና ዶ ብህግደፍ ትሕሎ

ተቓውሞ ደንበ ውልዕ ጥፍእ

ሐደ ጥርናፈ ረጊጹ ይወጽእ

ብኸምዚ ድዩ ሐርነት ከምጽእ‘‘

ዝረኣነዮ ኣየዛርበና በለት ግብጥሽ

ንሐደ ዕላማ ስራሕና ግምጥሊሽ

ሐደ ንቕድሚት ሐደ ንድሕሪት

ደለይቲ ፍትሒ በበይንና ንምርሽ‘‘

ዝሐበረ ፈትሊ ኣንበሳ ይኣስር

ኤርትራ ሰብ ክም ዘለዋ ዝነግር

ዕምሪ ጃንዳ ህግደፍ ክነሕጽር

ሕጂ የድሊ ኣሎ ዶብ ሰግር‘‘

ኤረና ዶ ብህግደፍ ትሕሎ

ኳሕ ኳሕ ሃገራዊ ባይቶ

መኒኻ ማዕጾ ክፉት እዩ እቶ

ዝሐበረ ቅልጽም መን ይዓግቶ‘‘

ሕማቕ ጅግና እንተ ወለደ ተቐለተ

ጅግና ሕማቕ እንተ ወልርደ ተዘምተ

እንበር ሕጊ ኣልቦ ጉጅለ ገበተ

ቀድም ብሕጊ ምተሐተተ‘‘

ሃየ ሕጂዩ ናይ ለውጢ እዋን

ኣብ ምንጎ ምስማርን ማርተሎን

ተቐርቂርና ኣለና ኤርትራዊያን‘‘

ዓለም ከም ሃገር ካብ ትፈልጠና

መበል 29 ዓመት ረጊጽና

ብጃንዳ ህግደፍ ሐሲርና

ኣብ ባይታ ወሪዱ ክብረትና‘‘

ሐደ ካብ ሚእቲ ክቃወሙ

99,ካብ ሚእቲ ጸሚሙ

ብፍርሒ ብኣፉ ተለጒሙ

ኣፎም ብልጉሙ ይራገሙ‘‘

ካብ ባይቶይ ባይቶኻ ምባል

መመሪጽካ ኣስማት ምዕዳል

ኣብ ጽላል ሃገራዊ ባይቶ ምዕሳል‘‘

ኣነ ይበልጽ ኣነእባ ጽባሕ ነርክበሉ

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ

ጽባሕ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ወግሐሉ

መሪሕ ይኸውን ቆጽሊ ዘውደቕናሉ‘‘

ምስ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ‘‘ ንዲሞክራስያዊ ለውጥ ንቕድሚት።

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን‘‘ 18 10 2019‘‘ብኣባል ተ.ሐ.ኤ. በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።