በትሪ ሐቂ ትቀጥን እንበር ኣይትስበርን

Veröffentlicht: Sonntag, 05. Mai 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ;ሃገር ጀርመን Drucken E-Mail

ኣይፋልክን ግርህነተይ

ህግደፍ ኣይኮኑን ናተይ;;

ኣቱም ደቂ ኤረ

ጌጋ ከይንደግም ንተዓረ;;

ሐቀኛ ተመሲሉ ዘረባ ዘጸበቐ

ኣድጊ ዘይብሉ በቕሊ ምስ ነዓቐ

ኣንነት በዚሑ ህዝቢ እንዳ ሐቐቐ;;

ዝገብር ነዲኡ ነይነግር

ንዓመታት እንዳበልና ስመር

ኣብ ኣዳራሻት ክንብል ዓረር,;

መኒኻ ታ

ንጀጋኑ ኣብ ሐደጋ ዘእቱ

ሰብ ኣኪብካ ንፋስ የእቱ

ተጠንቀቑ ትብሎም ንሸፋቱ;;

ሐቂ ዝሐዘ እዩ ዝዕወት

ቦታ የለን ንጃህራ ንኣንነት

ሩሕቕ ኣይኮነን 24 ጉንበት;;

ብቀትሪ ብለይቲ;ውቅብቲ

ወደብና ባጽዕ ምጭውቲ;

ወኻዕካዕ ሐሪምዋ

ተዋሒጣ ብጽምዋ

ህግደፍ ከለዉ ዶ ኣሎ ራህዋ;

ካብ ወኻዕካዕ ናብ በረውሮው

ናይ ኢትዮጵያዊያን ሃለውሎው

ዘይባሕሮም ክውንኑ ቀንፈዞው;;

ዘረባ ኣብዚሕና ደቂ ኤርትረያ

ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላስ ናበይ ጉያ

ዓሰብ ንኢማራት ባጽዕ ንኢትዮጵያ;

ኤርትራ ካብ ጥንቲ

ኣይነበርክን ዶ ዓዲ ሕጊ

ኣይነበርክን ዶ ዓዲ ፍትሒ

ዓዲ ጀጋኑ ዓዲ ርትዒ;;

እንታይ ሕጂ

እዚ ኩሉ ደም ፈሲሱኪ

ፍትሒ ሐሪምዎ ህዝብኺ;;

ሃገርይ ብዉሑዳት ትሳሐጊ;;

እዚ ኩሉ መንእሰይ ዋጋ ከፊሉ

ንህዝቢ ካብ መግዛእቲ ክወግሐሉ

ካብ ኢትዮጵያ ኣጋላጊሉ

ኣብ ምንቲ ምንታይዩ እዚ ኹሉ;;

ዓሳ ሃብቲ ደቂ ዓፋር ኤርትራ ክገፋ

መራክብ ኢትዮጵያ ብናይ መን ተስፋ

ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ከንሳፍፋ;;

ከም ህዝቢ ኣልጀርያ ሱዳን ቁዱስ ቅንኢ

ደቂ ኤረ ኣለኩምዶ ናይ ሐርነት ጽምኢ

ኣብ ዓድና ቀሲና ክንነብር ንመጻኢ;;

ንሱን ንጥፍኣትና ሴፉ ይስሕል

ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድንድል

ዓዲ ጀጋኑ ዶ ክብል;;መፍትሕ ድንግል

ደቂ ኤረይ ሐቂ ንፍቶ ሽፍንፍን ያኣክል;;

ያኣክል ንተቀበልቲ ሕድሪ

ንተመን ብእምኒ ወይ ብበትሪ

ሪኢናዮ ወ ደም ጀጋኑ ክዛሪ

ብያኣክል ኣይወግሔትን ምድሪ፣

ንኢትዮጵያዊያን ብረት እንዳ ዓደለ

ንኤርትራዊያን ብረቶም እንዳ መንጠለ

እዚ ሰራም ማፍያዊ ጉጅለ

ብዘይ ብረት ኣትሪፍዎም ጃለ;;

ክንዲ ኣብ ባይታ ዓደቦና ንገጥሞ

ኣብ ኣዳራሻት ምስ ኮነ ተቓውሞ

ንቃልስና ዑሱባት ኣዋፊሩ የዳኽሞ፣

ብህግደፍ ተፈሪድና ፍርዲ

ደቀባት ንደገ ኣምሐራ ንዓዲ

ንሕና ኣብ ናይ ያኣክል ድራማ

ብሕቡእ ኣጀንዳ ወዲ ማማ

ኤረና ሰራዊት ኢትዮጵያ ወሪሮማ;;

ቁሪ ናበይ ኢኻ ናቶም ሃብታማት

እቶም ድኻታት ከ ንሶምስ ትሑዛት

ኣብዚ 28 ዓመት ሽማዊ ነጻነት

ንሕና ሕድ ሕድ ክንማናጨት

ዓዲ ጀጋኑ እንዳ ረኤና ክትዝመት

ብሽፍንፍን ኣይራጋገጽንዩ ሐርነት;;

በትሪ ሐቂ ትቀጥን

እንበር ኣይትስበርን

ኤርትራ ንኤርትራዊያን

ብያኣክል ሕጂ ውን

ኣይሐልፈልኩምንዩ ህግደፋዋያን;;

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር;; ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ;ሃገር ጀርመን።