ሐጋዚኣ ዝረኣየት ባርያስ‘‘መዲዳ ትሐብእ ኣብዛ ዓለምና ክንደይ ኣሎ ሕልንኡ ክፉእ

Veröffentlicht: Freitag, 20. September 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ Drucken E-Mail

 

ደላዪ ፍትሒ እየ እንዳበለ ንደላይ ፍትሒ ዝጸልእ‘‘

ንተኻፈልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ፖሎኛ

ዋላ ምሳኹም እንተ ዘይወዓልና

ንደለይቲ ፍትሒ ኣጆኹም ኣጆና‘‘

ውሽጡ ሑሩር ብግጥመይ ክላቦ

ህግደፍ ኮይኑ ኣሎ ዓለም ጸበቦ

ሐማደኤ ሕልና ኣልቦ

ትንፋስ ከይህብኦ ንጸረ ዓደቦ‘‘

ሐማደኤ ህግደፍ ቀሲነን ከየብዕለኦ

ንጸረ ህዝቢ ኤርትራ ትንፋስ ከህብኦ

ንፖሎኛ ንቕሎ ዋዕራታት መን ክጻብኦ

ከም ወትሩ ንኢዩበል ሐማደኤ ከፍሽልኦ‘‘

ኤርትራ ንኤርትራዊያን ጭሪሔን

ነተን ዝተቃለሳ ንመሰልን ንሐርነተን

ሐማደኤ ንውቀ መላኺ ኣምሊኸን

ንዋዕሮታት ጠሊመን ኪሒደን‘‘

ንመርፍእ ማሕረሻ ይማባጻዓላ

ሐማደኤ ቪቫ ህግደፍ እንዳበላ

ኣብ ፓለኛ ኢዮበል ከብዕላ

ናይ ኣርባዓ ዓመት ክጽንብላ‘‘

ሐማድኤ ትማሊ እወ ንነጻነት

ኣደ ስውኣት ደም እንዳ ነብዔት

ሎሚ እወ ንምልኪ እወ ንባርነት‘‘

ቪቫ ደቂ ኤረይ ደለይቲ ፍትሒ

ናይ ጉጅለ ህግደፍ መሳርሒ

ኣብ ዓዲ ፍትሒ ኮንካ ፍርሒ

ዕሽነት ዶ ክንብሎ በለጽ ጉርሒ‘‘

ደቂ ዋዕሮታት ደም እንዳ ነብዓ

ነተን ዝተቓለሳ ንድርብ ወጽዓ

ንዋዕሮታት ሕድረን ዘይረሳዓ

ንስዉኣት ብጾተን ዝተማባጻዓ

ንምርያም ሰናዪት ኣስተር ዝረሳዓ‘‘

ላንጋ ላንጋ ተላዓል

ካብ ኣብ ጸለመ ምውዓል

ብሐደ ድምጺ ብሐደ ቃል

የድሊ ኣሎ ያኣክል ምባል‘‘

ንተኻፈልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሐደራ

ንመኣዲ ሾሞንተ ደቂ ኤርትራ

ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዲሜራ

ንስነ ጥበባዊያን ድያስፖራ ኣውራ

ካብ ጽገናዊያን ክትኮኑ ክትኮና ሐራ‘‘

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ;ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፣ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍን ዓንገልቶምን፣ ካብ ዉሽጡ ሑሩር ኣባል ተሐኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን።