መቓልሕ ኤርትራ ኦርጋናይዘሽን ዝተ.ማ.

 

 

ብፐይ ፖል ንምኽፋል ኣብ'ዚ ይጠወቕ

 

 

ብባንክ ንምኽፋል በዚ ዝስዕብ ይኹን

 

Mekaleh Eritra Organization e.V.
      
BANK: SPK Sparkasse Karlsruhe & Ettlingen
IBAN: DE38 6605 0101 0009 9534 31
SWIFT - BIC:    KARSDE66XXX        

 

ብመምህር ተስፉ ዘውደን ኢንጅነር ኢዮብ መዓሾን ዝተደርሰት ንኽትበጽሓኩም/ክን እትደልዩ ኣብ ዝስዕብ ኢ-መይል

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ብምጽሓፍ ይወከሱ/ሳ