ENCDCs Historical background- ኣበጋግሳ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ትርጉምን እንታይነቱን

Veröffentlicht: Sonntag, 05. Mai 2019 Geschrieben von ብፍስሓ ናይር

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እቲ ብ 2011 ብደንበ ተቃወምቲ ሃገራውያን ኤርትራውያን ዝቆመ ጽላል ብሰም ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ዝፍለጥ ካልኣይ ጉባኤኡ ኣብ ሃገረ ስዊደን ኣካዪዱ፡፤ እዚ ካልኣይ ጉባኤ ድሕሪ ክንደይ ዘተን ልዝብን ኢዩ ክኸውን ክኢሉ።ብዛዕባ ዚ ጉባኤን ሓዳስ ዝተመርጸት መርሒነቱን ከምቲ ኣብ ማዕከናት ዜና ዘንበብናዮን ዝሰማዕናዮን ኣብ ሓቂ ዘይተመርኰሰ ክዝረብን ክጻሓፍን ቀንዩ፣ ብዙሓት እውን ኣበጋግሱን ትርጉምን እንታይነቱን ኣፍልጦ ስለዘይጸንሖም ነዚ ጽላል እዝን መርሒነቱን ጊጉይ ኣገላልጻ ይህብዎን ንኣና ኣይውክለናን ኢዩ ብምባል ኣብ ክንዲ ነቲ ትሕዝታትዚ እዚ ጽላልዚ ዝምርኰሱ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ክንዲ ዝእምቱ ኣብ ውልቀሰባት ኢዶም ወጥ የብሉ፣ ብስምዒት ድማ ጸለመ ኣብ ል ዕሊ ሃገርውያን የካይዱ ፣ ን ኣብነት፣ እዚ ጽላልዚ ናይ ኢሰላም ኢዩ፣ እናበልካ መርዛምን ፈላላይን ዝንባለታት ኣብ ንሕና ንሳቶም ዝብል ሓደገኛ ዝንባለ ንሕዝብን ሃገርን ኤርትራ ብሰላም ዘናብር ስለዘይኮነ

Weiterlesen: ENCDCs Historical background- ኣበጋግሳ ሃገራዊ ባይቶ ንደምክራስያዊ ለውጢ ትርጉምን እንታይነቱን

ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልና !! تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد

Veröffentlicht: Dienstag, 30. April 2019 Geschrieben von ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለው

ENCDCብምኽንያት በዓል ፋሲካ፣ ንኹሎም ኤርትራውያን ክርስትያን ብፍላይ፣ ንኣመንቲ ክርስትና ኣብ ዓለም ድማ ብሓፈሻ፣ እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈታሓልኩም ብምባል ርሑስ ብዓል ፋሲካ ክኾነልና ባዊ ምንዮትና ንገልጽ።

Weiterlesen: ርሑስ በዓል ፋሲካ ይግበረልና !! تهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد

እንቋዕ ጾመ ሉጓም ፈትሐልኩም;;ርሑስ ፋሲካ ይግበረልኩም;

Veröffentlicht: Dienstag, 30. April 2019 Geschrieben von በርሀ ዑቅባዝጊ ኣብ ሃገር ጀርመን።

ብሽም ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ;;ንኣመንቲ ክርስትና እንቋዕ ጾመ ሉጓም ፈትሐልኩም;;ርሑስ ፋሲካ ይግበረልኩም;; ጸላእትና ዝሰዓሩሉ;;ህዝቢ ኤርትራ ዝቀስነሉ;;ኣስላም ምስ ክስታን ኤርትራዊያን,;ርሑቕ ኣይኮነን;;ሰላምን ቅሳነትን ዝሰፍነሉ እዋን;;ኣሚን ኣሜን።

Weiterlesen: እንቋዕ ጾመ ሉጓም ፈትሐልኩም;;ርሑስ ፋሲካ ይግበረልኩም;

ኣብ ማሕበረ ፖለቲካዊ ግፍዒስ ተሓምበለ ብዕለታዊ ጋዜጣ ዓዲ እንግሊዝ “ዘጋርዲያን” ለንደን

Veröffentlicht: Sonntag, 28. April 2019 Geschrieben von ድምጺ ሰልማን ደሞክራስን ኤርትራ

ካብ ኣልጀርያ (ባሕሪ ሜዲትራኒያን) ናብ ኤርትራ (ቀይሕ ባሕሪ) ኣብ ንግስነታት ስዑዲያን ሕቡራት ዒማራት ዓረብን ( ወሽመጥ ፋርስ) ዝርከቡ ህዝብታት መንኦም ብዓውታ ብወግዒ፡ መንኦም ብሰላሕታ፡ ግን ከኣ ብዘተኣማምን ውሽጣዊ ሚስጥራዊ ውዳቤ፡ ሓርነት ኣብ ምድላይን ምጥባቕን ኣንጻር ጨቆንቶም ሓኾት ክብሉ ይረኣዩ ኣለው።

Weiterlesen: ኣብ ማሕበረ ፖለቲካዊ ግፍዒስ ተሓምበለ ብዕለታዊ ጋዜጣ ዓዲ እንግሊዝ “ዘጋርዲያን” ለንደን

መመሊሱ ዝፈልሕ ዘሎ ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኩነታት ሃገረ ሱዳን ከኣ ብፍላይ፡ ኣፍራይን ዘርጋሕን ማዕከን ዜናን ሓበሬታን “ሮይቴርስ” ለንደን

Veröffentlicht: Sonntag, 28. April 2019 Geschrieben von ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ

ምዕባሌታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐረባ ዝከታተል ኩሉ ከም ዝርደኦ፡ “ፊልድ ማርሻል” ዖመር ሑሴን ኣልበሽር ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ደይቡ ንሃገረ ሱዳን ኣስታት ንሰለስተ ዓሰርተ ዓመት ኣብ ምምራሕ ይርከብ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ግን ሓያል ተቓውሞ ይገጥሞ ኣሎ። ኣቦ-መንበርነት ናይ’ቲ ንሱ ዝመርሖ “ሃገራዊ ጉባኤ” ዝተባህለ ሰልፊ ንሓደ ካብ እሙናቱ “እሺ” በሃልቱ ኣረኪብዎ ኣሎ።

Weiterlesen: መመሊሱ ዝፈልሕ ዘሎ ፖለቲካ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ኩነታት ሃገረ ሱዳን ከኣ ብፍላይ፡ ኣፍራይን ዘርጋሕን ማዕከን ዜናን ሓበሬታን “ሮይቴርስ” ለንደን

ሓጺር መደረ ሲኞረ ሮቤርቶ ፊኮ ኣቦ-መንበር፡

Veröffentlicht: Sonntag, 28. April 2019 Geschrieben von Super User

ካብ ውዕሎ ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ (ተወከልቲ ህዝቢ ኢጣልያ) ሓደ ኣብነት፡-

ጸብጻቢ ኣገልግሎት ዜናን ሓበሬታን ኢጣልያ “ኣንሳ”- ሓጺር መደረ ሲኞረ ሮቤርቶ ፊኮ ኣቦ-መንበር፡

እዚ ብቐጻሊ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ዘቤት እዛ ሃገር ክቐርብ ንሰምዖ ዘለና ምዕዝምዛም፡ ብወገነይ ከም ኣቦ-መንበር ታሕተይዋይ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢጣልያ ተቐባልነት የብሉን። ኩቡራት ኣባላት ታሕተዋይ ቤት ምኽሪ’ውን ምስ ናትይ ርእይቶ ዝሰማምዕ ሓሳብ ክህልወኩም በዓል ምሉእ ተስፋ’የ።

Weiterlesen: ሓጺር መደረ ሲኞረ ሮቤርቶ ፊኮ ኣቦ-መንበር፡